Άρση των εμποδίων στις μεταβιβάσεις ακινήτων με αυθαιρεσίες εξετάζει η κυβέρνηση

340

  

Λύσεις στο θέμα των μεταβιβάσεων ακινήτων με αυθαιρεσίες, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι πλειστηριασμοί από κάθε επισπεύδοντα και να αποφευχθούν παρενέργειες που θα κοστίσουν ευρύτερα στην Οικονομία, αναζητεί η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, την προηγούμενη εβδομάδα τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων είχαν συνάντηση επί του θέματος με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, Δημήτρη Οικονόμου, παρουσιάζοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τα πλάνα μείωσης των κόκκινων δανείων, τις τιτλοποιήσεις και τις κρατικές εγγυήσεις του “Ηρακλή”, με βάση το πλαίσιο που ισχύει για τα αυθαίρετα.

Κοινή διαπίστωση των δύο πλευρών είναι ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις τράπεζες, αλλά και το Δημόσιο και εν γένει κάθε επισπεύδοντα ή δυνάμει συμμετέχοντα σε πλειστηριασμό, συνιστώντας, τελικά, “ωρολογιακή βόμβα” για την ίδια την οικονομία και την προσέλκυση επενδύσεων.

Είναι χαρακτηριστικό – και αυτό είναι ευρύτερη πτυχή του προβλήματος για τις μεταβιβάσεις ακινήτων την οποία ανέδειξε η πλευρά της κυβέρνησης κατά τη συνάντηση με τους τραπεζίτες την προηγούμενη εβδομάδα – ότι οικόπεδα και αγροτεμάχια εκτός σχεδίου πόλεως, χωρίς χαρακτηρισμένο δρόμο μπροστά τους, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Για να γίνει αντιληπτή η διάσταση της πτυχής αυτής, ολόκληρη η Μύκονος έχει μόνο έναν χαρακτηρισμένο δρόμο…

Το θέμα των μεταβιβάσεων ακινήτων είχε αναδειχθεί ζωηρά από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης μετά τη λήξη του προηγούμενου καθεστώτος για την τακτοποίηση αυθαιρέτων στις 30 Σεπτεμβρίου και την ισχύ των νέων προστίμων για τα αυθαίρετα του ν. 4643/2019 από 1ης Οκτωβρίου.

Όπως είχε γράψει το Capital.gr, ειδικά για τις αυθαιρεσίες που εμπίπτουν στην 5η κατηγορία, δηλαδή των ακινήτων με πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες, ο νόμος αποκλείει οποιαδήποτε δυνατότητα τακτοποίησης μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, εκμηδενίζοντας πρακτικά την αξία μεταπώλησης των ακινήτων αυτών. Ως αποτέλεσμα, δημιουργούνται μεγάλες ζημίες για τις τράπεζες, τις εταιρείες διαχείρισης και τους επενδυτές που έχουν ήδη αυτά τα ακίνητα στα χαρτοφυλάκιά τους. Καθώς, μάλιστα, τα ακίνητα αποτελούν εξασφαλίσεις στις τιτλοποιήσεις που έχουν μεταβιβαστεί και θα μεταβιβαστούν στον “Ηρακλή”, το κόστος των νομιμοποιήσεων απειλεί να τινάξει στον αέρα τους προϋπολογισμούς ανακτήσεων από τους Servicers που θα αναλάβουν τη διαχείριση των τιτλοποιήσεων για λογαριασμό των επενδυτών. Επομένως τίθεται σε κίνδυνο η τελική επιτυχία των business plans μέσω των οποίων διασφαλίζεται ότι δεν θα χρειαστεί να ενεργοποιηθούν οι εγγυήσεις του Δημοσίου.

Γενικότερα, το ανοιχτό ζήτημα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων λειτουργεί κατά της επιτυχούς διενέργειας των πλειστηριασμών, στους οποίους επισπεύδων δεν είναι μόνο τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης, αλλά και το Δημόσιο ή ιδιώτες. Μη γνωρίζοντας το είδος και το μέγεθος των αυθαιρεσιών που μπορεί να συνοδεύουν το ακίνητο και άρα το κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθούν για την τακτοποίησή του, είναι βέβαιον ότι οι υποψήφιοι πλειοδότες θα απέχουν από διαδικασίες πλειστηριασμού.

Οι προτάσεις τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης

Το πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα της τακτοποίησης αυθαιρέτων υπό το πρίσμα της επιταχυνόμενης προσπάθειας μείωσης των κόκκινων προβληματίζει την κυβέρνηση στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση.

Οι πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν ότι οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης έχουν προτείνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος:

α) Να διατηρηθούν σε ισχύ πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2020 (κάτι που μπορεί να γίνει με τη θέσπιση μεταβατικής διάταξης) τα χαμηλά πρόστιμα τακτοποίησης που προέβλεπε ο νόμος 4495/2017 και τα οποία τροποποιήθηκαν με τον ν. 4643/2019,

β) Να υπάρξει πρόβλεψη για την τακτοποίηση του συνόλου των αυθαιρεσιών, χωρίς καμία εξαίρεση, εντός προθεσμίας 12 μηνών από τη στιγμή που το ακίνητο κατακυρωθεί στον υπερθεματιστή του πλειστηριασμού ή από τη τελεσίδικη απόρριψη της ανακοπής που έχει ενδεχομένως ασκηθεί εναντίον του πλειστηριασμού, και παράλληλα

γ) Να ληφθεί μέριμνα και για τη δυνατότητα του υπερθεματιστή να ξεκινήσει ή να ολοκληρώσει τη διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο 4495/2017. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να παρέχεται στον υπερθεματιστή μετά την κατακύρωση του ακινήτου. Και αυτό διότι μόνο τότε ο υπερθεματιστής μπορεί να έχει πλήρη εικόνα για την κατάσταση του ακινήτου και των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων του και νομιμοποιείται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ολοκλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, η οποία είναι απαραίτητη για κάθε πράξη σε ακίνητο, πλην των ενοικιάσεων.

Της Νένας Μαλλιάρα

capital.gr