Έγγραφα νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος:

425

  

Ο ΣΠΜΕ σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους συναδέλφους στην εργασία τους, παραθέτει στη συνέχεια τα έγγραφα τα οποία σχετίζονται με την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών και την εφαρμογή του Ν.4014/11

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

1. Διαχείριση Δηλώσεων Αυθαιρέτων Κτισμάτων (Ηλεκτρονικός κόμβος ΤΕΕ) (συνδεθείτε πατώντας εδώ)

2. Έγγραφο ΤΕΕ, ειδικότητες Μηχανικών που έχουν δικαίωμα υπογραφής νομιμοποίησης αυθαιρέτων (κατεβάστε εδώ)

3. Έγγραφο ΤΕΕ, Διευκρινίσεις για τις αμοιβές των μηχανικών σε σχέση με τη ρύθμιση των αυθαιρέτων σύμφωνα με τον Νόμο 3919/2011 (κατεβάστε εδώ)Διοικητικά Έγγραφα (ΥΠΕΚΑ κ.λ.π.)


1.
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  Κείμενο Ν.4014/11 (κατεβάστε εδώ)

2. Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ “Διαδικασία υποβολής για την ένταξη στη ρύθμιση αυθαιρέτων” (κατεβάστε εδώ)

3. Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4014/2011 (κατεβάστε εδώ)

4. Εγκύκλιος 13, διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του ν.4014/2011 (κατεβάστε εδώ)

5. Διαχείριση, από πλευράς Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., περιπτώσεων ακινήτων στα οποία έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις και οι οποίες ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4014 /2011 (ΦΕΚ.209/τ.Α΄/21-9-2011) (κατεβάστε εδώ)

6. Ανακοίνωση σχετικά με διευκρινίσεις για τη διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων(δήλωση για αδόμητα οικόπεδα, αμοιβές μηχανικών) (κατεβάστε εδώ)

7. Παράταση υποβολής αυθαιρέτων (πληροφορίες)

Πηγή: spme.gr/