Έγγραφο YΠΕΝ: “Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης”

473

  

adeies_domisis
Έγγραφο με αρ. πρωτ. οικ. 19266/8-4-2016 “Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης.”
ypeka.gr