Έλλειμμα 152,58 εκατ. το 2014 στον Λογαριασμό για τις ΑΠΕ

267

  

ape2Τον Δεκέμβριο του 2015 θα παρουσιάσει για πρώτη φορά πλεόνασμα ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ για να γυρίσει εκ νέου στα ελλείμματα από το φθινόπωρο του 2016, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΛΑΓΗΕ) όπως αποτυπώνονται στην τελευταία έκθεσή του, με τα στοιχεία για τον Δεκέμβριο, που δημοσιοποιήθηκε χθες.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΛΑΓΗΕ το 2014 έκλεισε με έλλειμμα 152,58 εκατ. ευρώ και το 2015 ξεκινά στο «κόκκινο», με έλλειμμα 111,47 εκατ. ευρώ. Θετικό πρόσημο ο λογαριασμός θα εμφανίσει για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2015 με πλεόνασμα 5,98 εκατ. ευρώ. Τα πλεονάσματα θα διατηρηθούν μέχρι και τον Αύγουστο του 2016, καθώς τον Σεπτέμβριο επανέρχεται το πρόβλημα των ελλειμμάτων.
Από τον Ειδικό Λογαριασμό, τον οποίο διαχειρίζεται ο ΛΑΓΗΕ, πληρώνονται οι παραγωγοί ΑΠΕ για την ηλεκτρική ενέργεια, την οποία εγχέουν στο σύστημα.
Το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού είχε εκτοξευτεί πάνω από τα 500 εκατ. ευρώ πριν τεθεί σε εφαρμογή το «new deal», o νόμος που ψηφίστηκε το 2014 και προέβλεπε το «κούρεμα» των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα αιολικά και τις άλλες μορφές «πράσινης» ενέργειας. Αρχικά η τρόικα είχε ζητήσει να μηδενιστεί το έλλειμμα ως το το τέλος του 2014, στόχος που άτυπα παρατάθηκε για το 2015. Οι εισροές του ειδικού λογαριασμού έχουν αρχίσει ήδη να μειώνονται, πράγμα που εν μέρει εξηγεί τη διατήρηση του λογαριασμού στο «κόκκινο» τους πρώτους ένδεκα μήνες του 2015.
Κατ’ αρχήν, μετά από σχετικές υπουργικές αποφάσεις ένα μέρος των εισπράξεων από τις δημοπρασίες των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, που αποτελούσαν έσοδο του ειδικού λογαριασμού, διοχετεύονται πλέον στην αντιστάθμιση του κόστους CO2 για τις βιομηχανίες για την περίοδο 2013-2015. Πέραν τούτου, τα δικαιώματα CO2 της Ελλάδος αναμένεται να μειωθούν κατά 30% το 2015, σε συνέχεια της περικοπής κατά 38% που έγινε το 2014 σε εφαρμογή της απόφασης της Ε.Ε. για την απόσυρση δικαιωμάτων (backloading). H απόφαση για το σύνολο της Ε.Ε. προέβλεπε την απόσυρση 400 εκατ. δικαιωμάτων το 2014 (για την Ελλάδα αντιστοιχούσε σε 22.014.500 τόνους CO2), 300 εκατ. δικαιωμάτων το 2015 και 200 εκατ. δικαιωμάτων το 2016. Ας σημειωθεί ότι μετά το 2015, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, δεν προβλέπεται πίστωση του Ειδικού Λογαριασμού με τα έσοδα από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων.
Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η εγκατάσταση νέων ΑΠΕ στο σύστημα: Aπό πρόβλεψη για εγκατεστημένη ισχύ 4.898 MW πράσινης ενέργειας στο τέλος του 2015, ο ΛΑΓΗΕ εκτιμά ότι τον Νοέμβριο του 2016 η εγκατεστημένη ισχύς θα φθάνει στο διασυνδεδεμένο σύστημα στα 5.221 MW, σημειώνοντας αύξηση 6,6% στο 11μηνο. Στο τέλος Νοεμβρίου 2014 η συνολική ισχύς των ΑΠΕ έφθανε στα 4.574 MW.
Τέλος, όσον αφορά στα χρέη του ΛΑΓΗΕ προς τους παραγωγούς «πράσινης» ενέργειας, ο Λειτουργός ανακοίνωσε χθες την εξόφληση τιμολογίων για την παραγωγή Αυγούστου 2014, συγχρόνως με την εξόφληση των συμπληρωματικών τιμολογίων Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου.
Της Μανταλένας Πίου