Ένας ακόμη κύκλος “Εξοικονομώ” ξεκινά τον Απρίλιο του 2023

209

  

Το πρόγραμμα εξοικονομώ για νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέους από 18 έως 39 ετών, ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και η ολοκλήρωση διαγωνισμών για τον εκσυγχρονισμό έξι νοσοκομείων κάνουν την εκκίνηση στα μεγάλα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης για το 2023.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να προκηρυχθεί ένας κύκλος “εξοικονομώ” για τα νοικοκυριά ύψους περίπου 150 – 200 εκατ. ευρώ, το οποίο στην ουσία θα κλείσει τον πρώτο κύκλο του προγράμματος που ξεκίνησε το 2021 με προϋπολογισμό 800 εκατ. ευρώ. Αφορά ένα υπόλοιπο χρηματοδότησης που δεν δόθηκε γιατί ένας αριθμός δικαιούχων, σχεδόν δύο χρόνια μετά την ένταξή τους στο πρόγραμμα, δεν έχουν προχωρήσει στην επένδυση της ενεργειακής αναβάθμισης. Για το λόγο αυτό θα επιλεγούν νέοι δικαιούχοι που θα αξιοποιήσουν τα χρήματα αυτά και ο πρώτος κύκλος του εξοικονομώ θα κλείσει χωρίς απώλειες.

Τις επόμενες εβδομάδες έχει προγραμματιστεί το “εξοικονομώ επιχειρώντας” το οποίο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 8.500 εμπορικών ακινήτων (από τα οποία 1.200 σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις). Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 450 εκατ. ευρώ και θα ενισχύει τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο εξοικονόμηση κατ’ ελάχιστον 30% του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με πληροφορίες ωστόσο θα δίνεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα ενεργειακής αυτονομίας. Να παράγουν δηλαδή την ενέργεια πουν καταναλώνουν.

Εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους

Λίγο πριν ή λίγο μετά έχει προγραμματιστεί το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω” για νέους από 18 έως και 39 ετών με συνολικό προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 200 εκατ. θα δοθούν για ενεργειακή αναβάθμιση, 50 εκατ. ευρώ για ανακαίνιση και 100 εκατ. ευρώ για άτοκα δάνεια που είναι μια από “τις επιλογές” του προγράμματος. Στόχος είναι να αναβαθμιστεί μια παλαιά πατρογονική κατοικία με μικρό κόστος, έτσι ώστε οι νέοι να κατοικήσουν σε αυτή.

Το πρόγραμμα αυτό κινείται σε δύο άξονες: να αναβαθμιστεί ενεργειακά το παλαιό σπίτι και να ανακαινιστεί για να αξιοποιηθεί από τους νέους ιδιοκτήτες του. Εκτιμώμενοι δικαιούχοι είναι 20.000 νέοι 18-39 ετών, ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 350 εκατ. ευρώ.

Ένας ακόμη κύκλος του “Εξοικονομώ” θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2025.

Δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επίσης, από τις αρχές του 2023 θα αρχίσει τα τρέχει και το πρόγραμμα εγγυοδοσίας ύψους 500 εκατ. ευρώ μέσω του InvestEU και της Ελληνικής Επενδυτικής Τράπεζας που θα δίνει δάνεια ακόμη και για κεφάλαιο κίνησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι μαζί με τη μόχλευση του αρχικού ποσού των 500 εκατ. ευρώ από τις εμπορικές τράπεζες, είναι δυνατό να δοθούν δάνεια συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ αποκλειστικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό το κομμάτι του προγράμματος αναμένεται να τρέξει γρήγορα και να φέρει αποτελέσματα, τόσο στην αγορά όσο και στις απορροφήσεις των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μεταποίηση πρωτογενούς τομέα

Μέσα στο Φεβρουάριο αναμένεται να δούμε τον δεύτερο κύκλο της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, με προϋπολογισμό περίπου 150 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα επιδοτεί νομικές οντότητες (μικρές αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις του χώρου) ομάδες παραγωγών αλλά και (υπό προϋποθέσεις) κοινωνικές συνεταιριστικές οργανώσεις.

Οι επιδοτήσεις στοχεύουν στο να αναπτυχθεί η μεταποίηση των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, να εκσυγχρονιστεί ο τρόπος παραγωγής και να γίνουν οι επιχειρήσεις περισσότερο εξωστρεφείς. Το ποσό επιδότησης κυμαίνεται από τα 500.000 έως τα 7,5 εκατ. ευρώ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και από 2 έως και 12,5 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Διαγωνισμοί νοσοκομείων 

Τέλος, το ξεκίνημα του 2023 βρίσκει σε εξέλιξη διαγωνισμούς για την αναβάθμιση των υποδομών σε έξι νοσοκομεία, ενώ έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για πέντε ακόμα στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και τη Λαμία. Το ύψος των παρεμβάσεων σε αυτά τα 11 νοσοκομεία θα ανέλθει σε 36,5 εκατ. ευρώ δίχως ΦΠΑ.

Συνολικά το πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα διαμορφωθεί σε έως και 246,5 εκατ. ευρώ για την εκπόνηση μελετών και κατασκευαστικού έργου στα νοσοκομεία και σε έως 193 εκατ. ευρώ για τα Κέντρα Υγείας αντίστοιχα.

 

capital.gr