Έντονη ανησυχία της ΠΕΔΜΕΔΕ για το άδειασμα των ταμείων των Δήμων. Απλήρωτα μένουν τα έργα

278

  

PEDMEDEΗ Ενωση με επιστολή της  ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς την άμεση απόσυρση της καταστροφικής πράξης νομοθετικού περιεχομένου, που εξαφανίζει τους εργολήπτες δημοσίων έργων, άλλως την εξαίρεση των ποσών που αφορούν στην πληρωμή λογαριασμών εκτελεσμένων εργασιών από τις προβλέψεις της πράξης αυτής, που υποχρεώνει τους Δήμους και τις Περιφέρειες να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

pedmede.gr