Έντονη ανησυχία του κατασκευαστικού κλάδου για την επιχειρούμενη διάλυση του ΕΣΠΑ

248

  

eng7Στη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2015 συζητήθηκε το θέμα της επιχειρούμενης διάλυσης του ΕΣΠΑ και εκδόθηκε σχετικό Δελτίο Τύπου.

 

 

 

 

pedmede.gr