Έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων και κίνητρα για ανακύκλωση

228

  

Κάδους που θα γνωστοποιούν ηλεκτρονικά πότε έχουν γεμίσει θα προμηθευθεί ο δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, ενώ θα δίνονται πόντοι ανταμοιβής και δώρα σε δημότες που ανακυκλώνουν.

 

Ένας από τους πρώτους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας που θα αναβαθμίσει το σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων με τη λειτουργία «έξυπνων κάδων» θέλει να είναι ο δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Η δημοτική αρχή προκήρυξε πριν από λίγες ημέρες διαγωνισμό, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, για τη μετατροπή περίπου 5.300 υφιστάμενων κάδων σε «έξυπνους» με τις προσφορές να κατατίθενται στις 7 Σεπτεμβρίου.

«Έξυπνος» είναι ο κάδος σκουπιδιών που ενσωματώνει μια τηλεματική συσκευή, η οποία μεταξύ άλλων διαθέτει αισθητήρα πληρότητας και σύστημα επικοινωνίας, μέσω του δικτύου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Με τον τρόπο αυτόν, οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης θα ενημερώνονται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, σχετικά με την πληρότητα των κάδων. Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει, όμως, η προστασία των συγκεκριμένων συσκευών από βανδαλισμούς καθώς υπάρχει ο κίνδυνος καταστροφής του εξοπλισμού.

Σύμφωνα με το τεύχος προκήρυξης «κάθε τηλεματική συσκευή των κάδων θα περιλαμβάνει αισθητήρες υπερήχων πλήρωσης κάδων και θα πρέπει η κατασκευή της να διασφαλίζει την εύκολη τοποθέτησή της στο πλάι του κάδου που παρέχει καλύτερη στήριξη και δεν εξαρτάται από το εάν είναι ανοικτό το καπάκι του κάδου. Οι αισθητήρες πλήρωσης θα καθορίζουν το επίπεδο πλήρωσης του κάδου χρησιμοποιώντας υπερήχους. Θα ενσωματώνεται επιπλέον αισθητήρας θέσης GNSS και επιταχυνσιόμετρο 3 αξόνων που θα μετράει την κλίση του κάδου ανιχνεύοντας την αποκομιδή του ή την πτώση του. Περαιτέρω θα ενσωματώνει αισθητήρα θερμοκρασίας ο οποίος θα ανιχνεύει περίπτωση φωτιάς. Η μπαταρία της συσκευής θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 3 έτη».

Ο ανάδοχος πρέπει, επίσης, να παραδώσει στον δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης πλατφόρμα τηλεματικής διαχείρισης που θα δίνει την δυνατότητα στον δήμο, «να παρακολουθεί την κατάσταση των κάδων, να προγραμματίζει αυτόματα τα δρομολόγια και να ενημερώνει τους οδηγούς για τους κάδους που θα συλλέξουν σε κάθε δρομολόγιο. Η απαιτούμενη λειτουργικότητα θα παρέχεται , με τη μορφή ως Software as a Service (SaaS), Η πλατφόρμα τηλεματικής διαχείρισης θα είναι σε θέση να διατηρεί ιστορικό δώδεκα μηνών».

Τα δρομολόγια που δημιουργήθηκαν από την αυτόματη δρομολόγηση, «θα αποστέλλονται σε tablet στα απορριμματοφόρα οχήματα και θα γίνεται η ενημέρωση του οδηγού για το δρομολόγιο που θα πρέπει να ακολουθήσει και τους συγκεκριμένους κάδους που θα πρέπει να περισυλλέξει». Επίσης ο οδηγός θα μπορεί να λαμβάνει στην εφαρμογή μηνύματα από το Γραφείο Κίνησης. Τέλος, θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης σχολίων ή αποτύπωσης κατάστασης κάδων/αποκομιδής από τους οδηγούς, με την πληροφορία να διοχετεύεται σε πραγματικό χρόνο στην Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου, με στόχο να αποτυπώνεται άμεσα η όποια ανάγκη για αντικατάσταση κάδων ή σχετικής με την βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας ενέργεια.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο του σχεδιασμού του δήμου είναι η παροχή κινήτρων στους πολίτες για ενίσχυση της ανακύκλωσης και πιο υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων. Ο δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης έχει εγκαταστήσει ένα σύστημα με ταξινόμηση των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας τα οποία απορρίπτουν οι δημότες σε χωριστές κατηγορίες (κλάσματα), όπως το χαρτί με σήμανση μπλε ετικέτας ή τα πλαστικό/μέταλλα (PMD) με σήμανση πορτοκαλί ετικέτας. Μόλις διαχωριστούν τα απορρίμματα, συσκευάζονται εντός της οικίας σε ξεχωριστές σακούλες απορριμμάτων. Στη συνέχεια, στις σακούλες απορριμμάτων και πριν την απόρριψη τους, τοποθετείται η κατάλληλη κάθε φορά μοναδική αυτοκόλλητη ετικέτα (QR Code) σύμφωνα με το χρώμα αναφοράς του απορρίμματος συσκευασίας. Αυτό σημαίνει, ότι κάθε σακούλα απορριμμάτων, έχει έναν μοναδικό/αποκλειστικό ιδιοκτήτη.

Μέσω της διασύνδεσης των ετικετών με τους ιδιοκτήτες, θα μπορεί πλέον να είναι γνωστό, πόσο συχνά, πόσο υπεύθυνα, και κυρίως ποια ρεύματα απορρίμματος (π.χ. χαρτί, γυαλί, πλαστικό, κ.α.) ανακυκλώνει κάθε νοικοκυριό της περιοχής. Ο κάθε πολίτης θα πρέπει απλά να εισάγει στην online πλατφόρμα, τον 12ψήφιο μυστικό αριθμό, που αναγράφεται πάνω στις αυτοκόλλητες ετικέτες με τους μοναδικούς QR κωδικούς. Με τον τρόπο αυτό, ο δήμος μπορεί να αντιστοιχίσει κάθε μοναδική αυτοκόλλητη ετικέτα μοναδιαίου ρεύματος απορρίμματος, με το συγκεκριμένο νοικοκυριό, από το οποίο απορρίφθηκαν οι σακούλες απορριμμάτων. Παράλληλα, με την εισαγωγή του 12ψήφιου μυστικού αριθμού, ο δημότης, κερδίζει άμεσα πόντους για να εξαργυρώσει π.χ. με την δωρεάν παροχή εδαφοβελτιωτικού Vita Green και Vita Green plus σε σάκους των 50 λίτρων.

businessdaily.gr