Έργα ΑΠΕ 11,2 εκατ. ευρώ σε δημόσια κτίρια

162

  

APE

Την υλοποίηση έργων στον τομέα των ΑΠΕ, στο πλαίσιο του αντίστοιχου Θεματικού Προγράμματος του ΕΟΧ, προωθεί το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που έχει τη συνολική ευθύνη για τη διαχείριση των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ. Τα έργα αφορούν την ενσωμάτωση των ΑΠΕ σε υποδομές δημόσιου σκοπού (νοσοκομεία, δημοτικά κτίρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα) σε ολόκληρη τη χώρα και χρηματοδοτούνται κατά 85% από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για τις ΑΠΕ (EEA Grants – GR03 της περιόδου 2009-2014) και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το Πρόγραμμα για τις ΑΠΕ (συνολικού προϋπολογισμού 11,2 εκατ. €) υλοποιείται με φορέα διαχείρισης το ΚΑΠΕ και έχει ως βασικό στόχο την αύξηση της συμβολής των καθαρών και ανεξάντλητων ενεργειακών πόρων στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, καθώς και τη μείωση, με αυτό τον τρόπο, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα έργα που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των διαγωνισμών και την αξιολόγηση των προτάσεων από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, βρίσκονται πλέον στην τελική φάση της κατασκευής τους.

Πρόκειται για έργα ενσωμάτωσης ΑΠΕ:

• στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών,

• στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας «Μποδοσάκειο»,

• στο Γενικό Νοσοκομείο «Κωνσταντοπούλειο», στη Στέγη Ανηλίκων και στο Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής του Δήμου Νέας Ιωνίας,

• στις εγκαταστάσεις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, • στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

• στις δημοτικές εγκαταστάσεις του Δήμου Άνδρου,

• στο «Πολυκοινωνικό» Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης,

• σε δημοτικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καρπενησίου.

Δύο επιπλέον έργα – που αφορούν τα αντλιοστάσια του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Ναυπλίου αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από την εξοικονόμηση πόρων του προγράμματος.

Με τα παραπάνω έργα, για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών σε υποδομές με μεγάλη κοινωνική σημασία, αντικα- θίστανται συμβατικά συστήματα υψηλού λειτουργικού (ενεργειακού) κόστους από συστήματα ΑΠΕ με μηδενικό η ελάχιστο λειτουργικό κόστος, όπως (α) τα ηλιοθερμικά συστήματα για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, (β) οι λέβητες βιομάζας, (γ) τα γεωθερμικά συστήματα για ψύξη/θέρμανση χώρων, καθώς και (δ) τα φωτοβολταϊκά για κάλυψη ηλεκτρικών φορτίων σε κτίρια και αντλιοστάσια, αλλά και για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων που θα κυκλοφορούν σε πανεπιστημιακές η δημοτικές εγκαταστάσεις.

Επ’ αυτού ο Υφυπουργός Αλέξης. Χαρίτσης δήλωσε μεταξύ άλλων «η χώρα μας έχει την τύχη να διαθέτει ένα πλούσιο και ευρύτατα διεσπαρμένο ανανεώσιμο ενεργειακό δυναμικό. Τα υλοποιούμενα έργα αποδεικνύουν ότι λύσεις που αξιοποιούν τις ΑΠΕ σε μικρής κλίμακας εφαρμογές, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση και μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη, είναι εφικτές και βιώσιμες.

Εκτός από τα προφανή περιβαλλοντικά, ενεργειακά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, τα έργα έχουν ως συνέπεια και τη σημαντική τόνωση των τοπικών οικονομιών μέσω της εμπλοκής του κατασκευαστικού κλάδου, σε μια εποχή που η αγορά (προμηθευτές εξοπλισμού, κατασκευαστές, τεχνίτες, μηχανικοί-μελετητές) έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη.»

 

tee.gr