Έρχονται οριζόντιες παρεμβάσεις για τους δασικούς χάρτες, πρόβλημα με τα βοσκοτόπια

218

  

Τις αλλαγές προαναγγέλλει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς, όμως έγγραφο της Διεύθυνσης του υπ. Περιβάλλοντος δημιουργεί μεγάλο πρόβληματισμό.

Όπως αναφέρει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς (δείτε πατώντας εδώ), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα καταθέσει άµεσα νοµοθετική ρύθµιση και θα προχωρήσει σε οριζόντιες παρεµβάσεις για την επίλυση των σφαλµάτων που έχουν προκύψει στο είδος χαρακτηρισµού της γης.

Μεταξύ αυτών, είναι η οριζόντια παράταση έξι µηνών για την υποβολή αντιρρήσεων από τους πολίτες επί του περιεχοµένου των δασικών χαρτών και η µείωση του τέλους άσκησης αντιρρήσεων κατά 50%.

Επισηµαίνεται ότι πάνω από τριακόσιες Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων θα χρηµατοδοτηθούν σε έναν βαθµό από αυτό το ανταποδοτικό τέλος.

Η παράταση δίνεται λαµβάνοντας υπόψη αφενός τις ειδικές συνθήκες οι οποίες έχουν διαµορφωθεί λόγω της πανδηµίας, αφετέρου την ανάγκη να δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος για εσωτερικές και οριζόντιες διορθώσεις από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του θεµατικού περιεχοµένου των δασικών χαρτών χωρίς ταλαιπωρία και κόστος για τους πολίτες.

Επί ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ είχαν συσσωρευθεί δεκάδες χιλιάδες αντιρρήσεις

Τονίζουµε, συνεχίζει ο κ. Αμυράς, επίσης, ότι αν το ΥΠΕΝ δεν προχωρούσε στις απαραίτητες θεσµικές παρεµβάσεις, καθώς από το 2017 είχαν συσσωρευθεί πάνω από 174.000 αντιρρήσεις µόνο επί του 52% των αναρτηµένων δασικών χαρτών, γεγονός το οποίο, σε συνδυασµό µε τον ρυθµό εξέτασης τους (12.000 περίπου έως το τέλος του 2019), θα χρειαζόταν χρονικό διάστηµα άνω των 15 ετών µέχρι την οριστική διευθέτηση. Το εµβληµατικό αυτό έργο θα προχωρήσει και θα υλοποιηθεί, µε το πλέον αξιόπιστο περιεχόµενο, προστατεύοντας τις περιουσίες των πολιτών.

Υπουργείο Περιβάλλοντος: Ανησυχία και προβληματισμός από υπηρεσιακό σημείωμα

Εν τω μεταξύ, ανησυχία προκαλεί σχετικό έγγραφο (πατήστε εδώ) της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών επί της υπ’ αριθ. 3504/25-1-2021 Ερώτησης ΣΧΕΤ: με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/23889/1402/11-3-2021 ως εισερχομένου στην Υπηρεσία

Αναφορικά με την εν θέματι ερώτηση του Βουλευτή κ. Αντ. Μυλωνάκη και των ζητημάτων που διαλαμβάνονται σε αυτή σε ό, τι αφορά στο πεδίο αρμοδιοτήτων μας, παραθέτουμε τα κάτωθι προκειμένου συμπερίληψής τους στη συνολική απάντησή σας, προς το οικείο Γραφείο του ΥΠΕΝ:

Σύμφωνα με το επιτρεπτό των επεμβάσεων και κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 45 ν. 998/1979 ως ισχύει, η χορηγηθείσα έγκριση επέμβασης συναρτάται αποκλειστικά με το σκοπό της διάθεσής της υπέρ του δικαιούχου, μη δυνάμενος να επεκταθεί πέραν του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου των επιτρεπτών επεμβάσεων.

Ως εκ τούτου αποτελούν διακριτές μεταξύ τους διαδικασίες η διάθεση της έκτασης για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και η χρήση της για την άσκηση βόσκησης. Η τελευταία δεν αποτελεί επιτρεπτή επέμβαση αλά άσκηση οιονεί νομής δουλείας βοσκής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του ΑΝ 1539/1938.

Η άσκηση βόσκησης επί εκτάσεων δασικού χαρακτήρα αφορά στην χρήση αυτών και δεν αποτελεί επιτρεπτή επέμβαση. Οι ανωτέρω εκτάσεις δύναται να διατεθούν για βόσκηση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που έχουν υπαχθεί σε κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας.

Η κατασκευή έργων ως υποστηρικτικά της άσκησης βόσκησης, αποτελούν διακριτές επεμβάσεις οι οποίες υλοποιούνται επί των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, εφόσον προβλέπονται από τις σχετικές δασικές διατάξεις περί επιτρεπτών επεμβάσεων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

agrotypos.gr