ΑΔΜΗΕ: Ο συντονισμός των διαχειριστών προϋπόθεση της επιτυχούς ενεργειακής μετάβασης.

349

  

Η συντονισμένη και αποδοτική συνεργασία μεταξύ των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς (TSO) και Διανομής (DSO), με στόχο τη μετάβαση σε μια σύγχρονη και αποτελεσματική αγορά ενέργειας, βρέθηκε στο επίκεντρο της τριήμερης συνάντησης «SEERC 6th TAC Meeting & Workshop» που διοργάνωσε η CIGRE στις 23-25 Ιανουαρίου στην Αθήνα με τη συνδρομή του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν περισσότερα από 40 στελέχη του κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας, εκ των οποίων 25 προσκεκλημένοι από 16 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε θέματα συνεργασίας μεταξύ των Διαχειριστών μέσα από εννέα επιστημονικές εργασίες που παρουσιάστηκαν σχετικά με τα ερευνητικά, μελετητικά και τεχνολογικά επιτεύγματα των Διαχειριστών. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο ΑΔΜΗΕ υποδέχθηκε και ξενάγησε τους συμμετέχοντες στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας, το οποίο εκσυγχρονίστηκε πρόσφατα με την εγκατάσταση ψηφιακών προβολικών συστημάτων.

Στην τοποθέτησή του, ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος & Στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ και μέλος ΔΣ της Ελληνικής Επιτροπής CIGRE, κ. Γιάννης Μάργαρης, παρουσίασε το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος, κάνοντας ειδική αναφορά στις διασυνδέσεις των νησιών και τις διεθνείς διασυνδέσεις που υλοποιεί και σχεδιάζει ο Διαχειριστής. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα ειδικά θέματα συντονισμού του ΑΔΜΗΕ με τον ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων σε επίπεδο τεχνολογίας και αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που συντελούνται σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Λίγα λόγια για τη CIGRE

Η CIGRE (Conseil international des grands réseaux électriques – Διεθνές Συμβούλιο Μεγάλων Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας) συστάθηκε το 1921 στο Παρίσι ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Σήμερα, αριθμεί 1.250 συλλογικά και 8.500 ατομικά μέλη από 90 χώρες. Το παγκόσμιο δίκτυο της CIGRE απαρτίζεται από 59 Εθνικές Επιτροπές, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική, η οποία συστάθηκε το 1976. Στόχος του Δικτύου είναι η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας με σκοπό τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού δικτύου διανομής και μεταφοράς της Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις σε τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο. Ο ΑΔΜΗΕ είναι μέλος της CIGRE και συμμετέχει ενεργά στο επιστημονικό του έργο με εργασίες και παρουσιάσεις των στελεχών του.

 

insider.gr