Αιτήματα κλάδου Χημικών Μηχανικών αναδεικνύει το ΤΕΕ/ΤΔΜ

130

  

Eπιστολή προς την Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως, το Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Κόπτση και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Στασινό απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΜ κ. Συλλίρης, σχετικά με αιτήματα του κλάδου Χημικών Μηχανικών.

Αναλυτικά, η επιστολή αναφέρει:

Αξιότιμοι,

Επανερχόμαστε στο θέμα της αδικίας, που συντελείται εις βάρος του κλάδου των Μηχανικών της εκπαίδευσης, καθώς πρόκειται για τον πιο αδικημένο κλάδο και συγκεκριμένα του εξορθολογισμού της κατανομής των θέσεων των εκπαιδευτικών στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, με την άμεση προσθήκη των ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών σε όλα τα κενά Χημείας που προκύπτουν στη Δευτερο-βάθμια Εκπαίδευση.

Από το 2008 ο κλάδος ΠΕ85 (Χημικών Μηχανικών), σύμφωνα με τα ΦΕΚ που καθορίζουν τις αναθέσεις μαθημάτων, έχει ως πρώτη Ανάθεση τη Χημεία σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, όπως ακριβώς και οι Χημικοί του κλάδου ΠΕ04.02.

Επιπλέον έχει ως πρώτη ανάθεση ένα πλήθος άλλων μαθημάτων σε Γυμνάσια , Λύκεια και ΕΠΑΛ, 8 στον αριθμό, ενώ πρώτη ανάθεση του έχει δοθεί και για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Οι θέσεις που προβλέπονται όμως για τους μόνιμους διορισμούς αλλά και που δίνονται ως λειτουργικά κενά για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΠΕ85 είναι εντελώς δυσανάλογες με τις πρώτες αναθέσεις που ορίζει για τους ΠΕ85 το Υπουργείο.

Εδώ και 14 έτη, ο κλάδος των Χημικών Μηχανικών διαμαρτύρεται έντονα για τον ελάχιστο αριθμό Αναπληρωτών χημικών μηχανικών ΠΕ85 που προσλαμβάνονται, συγκριτικά με τον αριθμό των αντίστοιχων Χημικών ΠΕ04.02.

Στους Μόνιμους Διορισμούς του Αυγούστου 2021 προσλήφθηκαν 305 Χημικοί (ΠΕ04.02) και 20 Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ85

Το ίδιο συνέβη με την Αρ. Πρωτ.54/ΔΕΠΠΣ, 13-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΥ46ΜΤΛΗ-ΑΦ3) προκήρυξη, που αφορούσε στις κενές προς πλήρωση θέσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία της χώρας, με την οποία η διδασκαλία της Χημείας Γυμνασίου και Λυκείου ανατέθηκε προς πλήρωση μόνο στους Χημικούς 04.02, αποκλείοντας αναίτια τους εκπαιδευτικούς ΠΕ85.

Παράλληλα θα πρέπει, σύμφωνα με την ισχύουσα εγκύκλιο μεταθέσεων στη δευτεροβάθ-μια εκπαίδευση να δίνεται η δυνατότητα να διεκδικούν οι διορισμένοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ85 τα κενά Χημείας σε όσες περιοχές υπάρχουν, όπως και οι Χημικοί του κλάδου ΠΕ04.02.

Για όλα τα παραπάνω και προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία που εδώ και πολλά χρό-νια συντελείται εις βάρος του κλάδου των Χημικών Μηχανικών, αφού προβλέπονται νέοι διορισμοί στην Εκπαίδευση, καθώς επίσης και υπηρεσιακές μεταβολές των νεοδιοριζόμε-νων εκπαιδευτικών, ζητάμε

 Να εξορθολογιστεί η κατανομή των θέσεων των εκπαιδευτικών σε όλες τις προκηρύξεις της εκπαίδευσης.

 Την άμεση προσθήκη των ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, σε όλα τα κενά Χημείας στη Γενική Εκπαίδευση καθώς και σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια για τα επόμενα σχολικά έτη.

 Να κατανεμηθούν τα κενά Χημείας πανελληνίως σύμφωνα με την ισχύουσα εγκύκλιο, ώστε να υπάρχει για τους Χημικούς Μηχανικούς δυνατότητα μετάθεσης.

 Να ενημερωθούν άμεσα όλοι όσοι εμπλέκονται με την κατανομή των θέσεων, όπως οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος,

Νικόλαος Συλλίρης”