Ακίνητα: Πώς θα δηλώσετε τα “ξεχασμένα” τετραγωνικά στον δήμο.

247

  

Σε περίπου 10 ημέρες αναμένεται να λειτουργήσει η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ για τις δηλώσεις “ξεχασμένων“ τετραγωνικών των ακινήτων από χιλιάδες ιδιοκτήτες, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σημειώνεται ότι μέσω αυτής της πλατφόρμας θα μπορούν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να δηλώσουν στους δήμους τα πραγματικά τετραγωνικά των ακινήτων τους προκειμένου να γλιτώσουν από πρόστιμα και αναδρομικές επιβαρύνσεις πολλών ετών.

Η ρύθμιση αφορά σε όσους έχουν δηλώσει ανακριβώς τα τετραγωνικά μέτρα των ιδιοκτησιών τους στους δήμους, όσους τακτοποίησαν τα τετραγωνικά μέτρα των ιδιοκτησιών τους στους δήμους, όσους τακτοποίησαν ημιυπαίθριους χώρους και αυθαίρετα κτίσματα καθώς και όσους έχουν αφήσει αδήλωτα στους δήμους ακόμα και ολόκληρα ακίνητα. Για τους ιδιοκτήτες που θα υπαχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση η χρέωση με τα επιπλέον ποσά δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών θα αρχίσει να υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020, ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Ως προθεσμία υποβολής των δηλώσεων έχει οριστεί η 31η Μαρτίου 2020. Ωστόσο δεν αποκλείεται μια παράταση καθώς δεν έχει εκδοθεί εφαρμοστική εγκύκλιος.

Η ηλεκτρονική διαδικασία για τη δήλωση των αδήλωτων τετραγωνικών θα είναι απλή. Οι ιδιοκτήτες θα συνδέονται με τους κωδικούς πρόσβασης του Taxisnet στην ηλεκτρονική πλατφόρμα , θα δηλώνουν την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων τους και θα επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα έχουν σκανάρει ή φωτογραφίσει.

Οδηγίες από την ΠΟΜΙΔΑ

Εν αναμονή της λειτουργίας της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ για τις δηλώσεις “ξεχασμένων” τετραγωνικών η ΠΟΜΙΔΑ δίνει οδηγίες στους ιδιοκτήτες που θα σπεύσουν να δηλώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων στους δήμους:

1. Ποιοι υπάγονται στη ρύθμιση

Κάθε ιδιοκτήτες κτίσματος ή οικοπέδου που δεν το έχει δηλωμένο στον δήμο καθώς και και κάθε ιδιοκτήτης που το έχει δηλώσει με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό.

2.Επιφάνειες που δηλώνονται

Η ρύθμιση αυτή καλύπτει τις επιφάνειες ακινήτων που είχαν δηλωθεί ελλιπώς, επιφάνειες ακινήτων τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ για υποβολή τους σε δημοτική φορολογία αλλά και τις επιφάνειες ακινήτων που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ.

3.Δήλωση αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση με τα πλήρη και ορθά στοιχεία των επιφανειών όλων των ακινήτων τους, ηλεκτροδοτούμενων και μη , με την οποία θα απαλλαγούν από όλες τις αναδρομικές οφειλές πολλών ετών και από οποιοδήποτε πρόστιμο ή προσαύξηση.

4.Φόροι και τέλη που διαγράφονται

Η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει κάθε είδους φόρους ,τέλη και εισφορές προς τους δήμους της χώρας, ήτοι τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού , το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και τον δημοτικό φόρο.

5.Υποβολή δήλωσης

Οι δηλώσεις αυτές θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν φωτοτυπίες από τον τίτλο ιδιοκτησίας τους, τον τίτλο τακτοποίησης ( αν υπάρχει ), το Ε9 τους από το οποίο προκύπτει και ο ΑΦΜ τους, πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος και την αστυνομική ταυτότητα τους.

6.Προθεσμία υποβολής δηλώσεων

Η προθεσμία που έχει οριστεί είναι έως τη 31 Μαρτίου 2020.

7.Επιβολή φόρων και τελών

Η χρέωση των δημοτικών φόρων και τελών για τα πρόσθετα εμβαδά που θα δηλωθούν θα αρχίσει να τρέχει από την 1η Ιανουαρίου 2020, οπότε και αν δηλωθούν αυτά.

8.Εκπρόθεσμη δήλωση

Εάν δεν δηλωθούν εμπρόθεσμα τα πρόσθετα εμβαδά μετά τη λήξη της προθεσμίας οικειοθελούς δήλωσης , θα ισχύσουν ξανά οι προηγούμενες διατάξεις που προέβλεπαν αναδρομικές οφειλές με πρόστιμα

enikos.gr