Αλλάζουν τα χρονοδιαγράμματα για τις παρεκκλίσεις στην εκτός Σχεδίου δόμηση

207

  

Μεγαλώνει το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι παρεκλίσεις στα εκτος σχεδίου οικόπεδα σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Χατζηδάκης μιλώντας σε συνέδριο του Economist.

Το νομοσχέδιο έχει ξεσηκώσει θύελα αντιδράσεων καθώς θεωρείται οτι ουσιαστικά στερεί την δυνατότητα δόμησης στις εκτός σχεδίου  μικροιδιοκτησίες ανεξάρτητα από τον χρόνο δημιουργίας τους

Το νέο θεσμικό πλάισιο που φιλοδοξεί να βάλει σε τάξη την εκτος σχεδίου δόμηση αρχικά προέβλεπε την κατάργηση όλων των παρεκκλίσεων που αφορούν σε εκτος σχεδίου σε οικόπεδα μικρότερα των 4 στρ. και μειωνε τις επιτρεπόμενες επιφάνειες δόμησης δίνοντας την δυνατότητα να διατηρήσουν την οικοδομησιμότητα τους υπό την προυπόθεση οτι θα έβγαζαν άδεια  μέσα σε μια 2ετία από την ψήφιση του νομου.

Με τα νεα δεδομένα το νομοσχέδιο δίνει το δικαίωμα στους ιδιοκτήτες να χτίσουν για διάστημα 6 ετών, διαστημα που σύμφωνα με το υπουργείο είναι ικανό για να κλείσουν όλες οι θεσμικές εκκρεμότητες (κατάρτιση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων χαρακτηρισμός δημοτικών οδών οριοθετήσεις οικισμών )

«Μέχρι να εκπνεύσουν οι μεταβατικές περίοδοι, θα έχουν προχωρήσει τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, ιδιαίτερα στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές. Επομένως, η συζήτηση που γίνεται σήμερα θα ακυρωθεί στην πράξη» υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

Για να μην υπάρχει όμως αμφιβολία για τη μετάβαση σε ένα άλλο πολεοδομικό μοντέλο με Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια για όλη τη χώρα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε γνωστό ότι το Χωροταξικό – Πολεοδομικό νομοσχέδιο θα συνοδεύεται από συγκεκριμένο Πλάνο Δράσης, προκειμένου οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπει να εφαρμοστούν αμέσως, ιδιαίτερα σε σχέση με την εκτός σχεδίου δόμηση και την εκπόνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων παντού.

Σύμφωνα με το Ειδικό Πλάνο δράσης:

Ξεκινά αμέσως η προετοιμασία για τις Ειδικές μελέτες σε σχέση με τις:

  • Ζώνες Συντελεστή Δόμησης,
  • την οριοθέτησης οικισμών και
  • τον χαρακτηρισμό δημοτικών οδών.

Μετά την ψήφιση του νόμου θα χρηματοδοτηθεί Πρόγραμμα ταχέος χαρακτηρισμού των δημοτικών οδών, ιδίως σε περιοχές με έντονες αναπτυξιακές πιέσεις, μέσω του οποίου θα προσδιοριστούν τοπικά οδικά δίκτυα που θα καλύπτουν τις προϋποθέσεις της νομολογίας.

Προβλέπονται επίσης, ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τη διαδικασία των αναθέσεων όπως η συγκρότηση Μητρώου Υπαλλήλων του φορέα ανάθεσης των διαγωνισμών και η συγκρότηση Ειδικού Μητρώου Ιδιωτών Εμπειρογνωμόνων για τη διενέργεια επίβλεψης των αναθέσεων.

Δρομολογείται η άμεση προκήρυξη των διαγωνισμών για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια με πόρους από την ΕΕ, δηλαδή από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Για όλα αυτά θα ορισθεί Ειδικός Συντονιστής με στόχο τη γρήγορη εφαρμογή αυτών των διατάξεων του νομοσχεδίου.

 

ered.gr