Αλλαγή διοίκησης στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

448

  

tsmede

Σε αλλαγή διοίκησης του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ προχώρησε ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιος Πετρόπουλος, με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 64 / 9-10-2016).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ΥΑ, ορίζεται ως Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ ο μηχανικός Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, σε αντικατάσταση του Ιωάννη Γαμβρίλη ο οποίος παραιτήθηκε.

Παράλληλα, αναπληρωτής του ορίζεται ο Θεόδωρος Βασιλείου του Παύλου. Με την ίδια απόφαση ο Κωνσταντίνος Μακέδος ορίζεται ως Α΄ Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρ- τητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.ΑΑ.). Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι προηγούμενες αποφάσεις συγκρότησης των οργάνων του ΕΤΑΑ.

 

Πηγή:tee.gr