Ανάθεση αντιπλημμυρικών έργων στη Νέα Οδό

317

  

Την ανάθεση στη Νέα Οδό της κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές από τις οποίες διέρχεται η Ιόνια Οδός αποφάσισε το υπουργείο Υποδομών. Το πρώτο «πακέτο» αφορά έργα ύψους 105 εκατ. ευρώ, από τα 350 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν συνολικά με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο σκοπό απευθείας σε παραχωρησιούχους. Σύμφωνα με το υπουργείο, πρόκειται για κατεπείγοντα έργα που σχετίζονται με τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου, είτε επηρεάζοντάς την είτε επηρεαζόμενα από αυτήν.

Από το 2017

Η ανάθεση αντιπλημμυρικών έργων σε παραχωρήσεις δρομολογήθηκε το 2017 από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου. Δεν ήταν όμως χωρίς αντιδράσεις από τις κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες μιλούσαν για νόθευση του ανταγωνισμού και στην τότε κυβέρνηση, επειδή θεωρήθηκε ότι ήταν «απευθείας ανάθεση στους εργολάβους». Τελικώς επελέγη να ανατεθούν οι εργασίες μόνο για τα τμήματα εκείνα του εθνικού οδικού δικτύου που είχαν κατασκευαστεί από το Δημόσιο (εθνικές οδοί Αθήνας – Πάτρας και Αθήνας – Θεσσαλονίκης).

Στις αρχές του 2019, με νέα κυβέρνηση, η ανάθεση αντιπλημμυρικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Εργων Υποδομής. Χθες ο υπουργός Κώστας Καραμανλής υπέγραψε την απόφαση με την οποία ανατίθεται στη Νέα Οδό η εκπόνηση οριστικών μελετών και η εκτέλεση έργων ύψους 105 εκατ. ευρώ, στις περιοχές από τις οποίες διέρχεται η Ιόνια Οδός. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, τα εν λόγω έργα (που δεν εξειδικεύονται στην απόφαση) «δεν περιλαµβάνονταν στις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου, µε βάση τη σύµβαση παραχώρησης», και «εκτείνονται και εκτός της ζώνης εκτέλεσης του έργου παραχώρησης (σ.σ.: εν προκειμένω της Ιόνιας Οδού), πλην όµως η εκτέλεσή τους έχει τελικά ουσιώδη σχέση µε την ασφαλή λειτουργία του συνολικού συστήµατος αποστράγγισης της ευρύτερης περιοχής». Επισημαίνεται δε ότι η ανάγκη αποκατάστασης της παροχετευτικότητας των ομβρίων υδάτων γύρω από τον αυτοκινητόδρομο εντάχθηκε λόγω πυρκαγιών, ανεξέλεγκτης αστικοποίησης των περιοχών γύρω από τον δρόμο, καταπατήσεις ρεμάτων και πλημμελή συντήρηση των όποιων έργων.

Δύο ερωτήματα προκύπτουν από αυτή την επιλογή. Το πρώτο, αν η απευθείας ανάθεση των έργων στη Νέα Οδό συμφέρει το Δημόσιο περισσότερο από την ανάθεσή τους μέσω διαγωνισμού. Εκτός από το προφανές (ότι η διαγωνιστική διαδικασία χρειάζεται χρόνο), η απόφαση του υπουργείου αναφέρει ότι τα έργα «δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο χωριστής σύμβασης με άλλο ανάδοχο καθώς τόσο η κατασκευή (κίνηση οχημάτων, διακίνηση υλικών, οργάνωση εργοταξιακών χώρων) όσο και η συντήρηση και λειτουργία τους συναρτώνται και υποστηρίζονται από τον αυτοκινητόδρομο».

Το δεύτερο ερώτημα είναι αν η σύμβαση παραχώρησης επιτρέπεται νομικά να επεκταθεί και σε περιοχές εκτός της ευθύνης της, δηλαδή να λειτουργήσει σαν όχημα για απευθείας αναθέσεις έργων στην ευρύτερη περιοχή. Η απόφαση αναφέρει ότι η δυνατότητα αυτή δίνεται από τη σύμβαση, καθώς οι πλημμύρες επηρεάζουν τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου (σημειώνεται δε ότι οι ίδιοι οι αυτοκινητόδρομοι δεν αύξησαν τα πλημμυρικά προβλήματα στις περιοχές από όπου διέρχονται, κάτι που προφανώς οι κοινοπραξίες ζήτησαν να αναφερθεί).

Η Νέα Οδός πάντως υποχρεούται να αναθέσει το 30% των έργων σε υπεργολάβους, να ολοκληρώσει τις οριστικές μελέτες και για τα έργα που δεν είναι επείγοντα (οι οποίες θα δοθούν σε δήμους και περιφέρειες). Η διάρκεια των έργων εκτιμάται στο 1-1,5 έτος από την ολοκλήρωση των οριστικών μελετών.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ

kathimerini.gr