Ανάθεση μελετών για Ασωπό

104

  

Το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την οργάνωση της άναρχης βιομηχανικής περιοχής του Ασωπού ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες. Η εταιρεία που ίδρυσαν πέρυσι βιομηχανίες, δήμοι και Περιφέρεια με σκοπό να επιλύσουν τα βασικά προβλήματα της περιοχής ανέθεσε την εκπόνηση των μελετών με τις οποίες θα οριστικοποιηθούν τα έργα υποδομής που χρειάζονται. Παράλληλα γίνονται τα πρώτα βήματα του σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) που εκπόνησε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και αφορούν την ανάπτυξη όλης της περιοχής.

Η πιο συντονισμένη προσπάθεια για την οργάνωση της βιομηχανικής περιοχής ως πρώτο βήμα για την περιβαλλοντική της αναβάθμιση ξεκίνησε με την ίδρυση το 2019 μιας εταιρείας ειδικού σκοπού (Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων – Ασωπού / ΕΑΝΕΠ) με μέλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Δήμο Τανάγρας, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και μετόχους μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής. Μετά την οριοθέτηση της «άτυπης» βιομηχανικής συγκέντρωσης το 2019 (με τον ν. 4605), η εταιρεία ανέλαβε να προωθήσει το σχέδιο για τη δημιουργία ενός βιομηχανικού πάρκου. Η ανάπτυξη και λειτουργία του βιομηχανικού πάρκου θα γίνει σε τέσσερις φάσεις, με την πρώτη να ολοκληρώνεται μέσα σε τρία χρόνια και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά την κατασκευή κεντρικής μονάδας καθαρισμού αποβλήτων.

Τις προηγούμενες ημέρες, η ΕΑΝΕΠ προχώρησε στην ανάθεση των μελετών που είναι απαραίτητες για να εγκριθεί η θερμοθέτηση του νέου βιομηχανικού πάρκου προς εξυγίανση. Πρόκειται για το ρυμοτομικό σχέδιο που θα αποκτήσει η περιοχή, τον σχεδιασμό των έργων υποδομής (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κ.λπ.), τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την τεχνο-οικονομική μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας και τον κανονισμό λειτουργίας του πάρκου. Οι μελέτες πρέπει να παραδοθούν έως τις αρχές του καλοκαιριού, ώστε να υποβληθούν στο υπουργείο Ανάπτυξης. Η περιοχή που θα καλύπτει το πάρκο είναι περίπου 11.600 στρέμματα, στα οποία λειτουργούν σήμερα περισσότερες από 300 επιχειρήσεις. Οταν ο σχεδιασμός του πάρκου εγκριθεί, τότε η εταιρεία θα μπορέσει να προχωρήσει στις απαραίτητες επενδύσεις, το ύψος των οποίων εκτιμάται σε 85 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση της επένδυσης θα προέλθει από πόρους της ΕΑΝΕΠ (εισφορές των μετόχων ή άμεση δανειοδότηση) και από εισφορές σε χρήμα (ίδια κεφάλαια ή δανειοδότηση), συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής εισφοράς σε γη σε εισφορά σε χρήμα, των ιδιοκτητών των γηπέδων τα οποία εντάσσονται στο πάρκο.

Η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης υποστηρίζεται από σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), το οποίο προετοίμαζε η περιφέρεια τα προηγούμενα χρόνια. Εχουν δημοπρατηθεί ή ανατεθεί από την Περιφέρεια και τον Δήμο Τανάγρας οι πρώτες μελέτες, που αφορούν έργα όπως η οδοποιία στη βιομηχανική περιοχή, η απορρύπανση του Ασωπού και η κατασκευή διυλιστηρίου νερού για την ύδρευση της βιομηχανικής περιοχής και των οικισμών Οινοφύτων και Σχηματαρίου.

Γιώργος Λιάλιος