Ανάρτηση Κτηματολογίου – Χρηστικός οδηγός για τη διαδικασία διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων

418

  

Είναι γνωστό, πως κατά τη διαδικασία ανάρτησης των Κτηματολογικών Στοιχείων σε μία περιοχή, που βρίσκεται σε καθεστώς Κτηματογράφησης, θα προκύψουν και εντοπιστούν σφάλματα, τα οποία χρήζουν διόρθωσης προκειμένου οι τελικές εγγραφές να είναι απολύτως ορθές επ’ ωφελεία τόσο των ιδιοκτητών, όσο και της Πολιτείας.

Πώς πραγματοποιείται όμως αυτή η διαδικασία διόρθωσης;

Πολυτεχνικά Νέα σας παρουσιάζουν έναν ιδιαίτερα χρηστικό οδηγό, από την εκδήλωση που πραγματοποίησε το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, σχετικά με την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στην περιοχή.

Πρόκειται για την εισήγηση του κ. Ευ. Καραμπλιά, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, που εκπονεί τη μελέτη κτηματογράφησης στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Περισσότερα εδώ.

Ταυτόχρονα, μπορείτε να ενημερωθείτε για την παράλληλη διαδικασία της αντίρρησης του δασικού χάρτη και πώς αυτή επηρεάζει τη διαδικασία των ενστάσεων στο Κτηματολόγιο, από την εισήγηση του κ. Βλάχου, στην ίδια εκδήλωση εδώ.