Αναβολή αποσφράγισης διαγωνισμών λόγω απεργίας των μηχανικών

94

  

Αναβλήθηκε η αποσφράγιση για διαγωνισμούς τεσσάρων έργων του Δήμου Βόλου, λόγω της απεργίας-αποχής των μηχανικών από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) για Διαγωνισμούς από 12 Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και λόγω πιθανής χρονικής επέκτασης της απεργίας-αποχής η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται την αναβολή της διαδικασίας.

Πρόκειται για τα έργα «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, που είχε καθοριστεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση στις 18 Δεκεμβρίου, «Εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων» που είχε προγραμματιστεί για τις 21 Δεκεμβρίου, «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου Σκενδεράνη (22 Δεκεμβρίου) και «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στα Παλαιά», η αποσφράγιση για το οποίο θα γινόταν στις 23 Δεκεμβρίου 2020.

magnesianews.gr