Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ για τις εισφορές Β Εξαμήνου 2015

195

  

tsmede

Προς επιβεβαίωση όσων σας είχαμε αναφέρει  πρώτοι στα Πολυτεχνικά Νέα για την παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Β’ Εξαμήνου, έρχεται η σημερινή κάτωθι ανακοίνωση του ΤΣΜΕΔΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΣΜΕΔΕ:

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ότι σύμφωνα με την ΑΔΣ 378/16-12-2015 θέμα 24ο, αποφασίστηκε :
“Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2015 μέχρι και τις 16/01/2016 με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών. Παραμένει σε ισχύ η ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα του ασφαλισμένου, ενώ παράλληλα απαλλάσσονται από τα πρόσθετα τέλη μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.”

εκ της Δ/νσεως Εισφορών