Αναπροσαρμογή τιμών για Εξοικονομώ και έργα ζητά το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

153

  

Επιστολή προς υποστήριξη των αιτημάτων της ΠΕΣΕΔΕ σχετικά με τις “πολεμικές” αυξήσεις στις τιμές των υλικών των δημοσίων έργων, ζητώντας παράλληλα αναπροσαρμογή των τιμών για το Εξοικονομώ, απέστειλε το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υποδομών.

Αναλυτικά, η επιστολή αναφέρει:

O Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Σ. Μπλέτσας

“Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Την 11-3-2022 σας απεστάλη επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ με θέμα : «Οι Δημόσιες συμβάσεις έργων σε καθεστώς συνθηκών ανωτέρας βίας και «πολεμικού» πληθωρισμού» στην οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Όπως είναι κοινώς γνωστό, από τα τέλη του 2020 παρατηρείται σημαντική άνοδος των τιμών σε πληθώρα υλικών ευρείας χρήσης και υψηλής σημαντικότητας για την εκτέλεση δημοσίων έργων, με αποκορύφωμα την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Αυτό που ξεκίνησε ως πληθωριστικό κύμα λόγω της υγειονομικής κρίσης εξελίσσεται σήμερα
σε «πολεμικό» και «κερδοσκοπικό» πληθωρισμό με φρενήρη αύξηση όλων, πλέον, των υλικών, εξαιτίας κυρίως των συνεχόμενων ανατιμήσεων στην ενέργεια».

Το ζήτημα απασχόλησε την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην 4η /11-3-2022 τακτική συνεδρίασή της, η οποία αποφάσισε ομόφωνα την αποστολή της παρούσας επιστολής με τις εξής προτάσεις :
1. Παράταση κατ’ ελάχιστον δώδεκα μηνών όλων των χρονοδιαγραμμάτων
2. Δυνατότητα προσωρινής διακοπής εργασιών εκτός των συγχρηματοδοτούμενων έργων
3. Έκδοση νέων κλιμακωτών συντελεστών αναθεώρησης ανάλογα με το μέγεθος των έργων και για όλο το εύρος των εργασιών
4. Ταχεία αναπροσαρμογή των προϋπολογισθέντων μελετών των υπό δημοπράτηση έργων ώστε να συμβαδίζουν με την οικονομική πραγματικότητα
5. Δημιουργία συνεχούς μόνιμου μηχανισμού παρατηρητήριου τιμών με την συμμετοχή του ΤΕΕ και των Συλλόγων Εργοληπτών για τον προσδιορισμό των τιμών των υλικών και των εργασιών σε πραγματικό χρόνο.
6. Αναπροσαρμογή των τιμών υλικών και εργασιών του προγράμματος Νέο Εξοικονομώ 2021 έτσι ώστε να συνάδουν με τα νέα δεδομένα
7. Μέριμνα για τα εν εξελίξει ιδιωτικά έργα.

Για το ΤΕΕ/Τμήμα Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Ο Πρόεδρος
Στυλιανός Μπλέτσας”