Αναρτήθηκαν με έκπτωση 25%, για εμπροθεσμη καταβολή, οι εισφορές ΕΦΚΑ

274

  

Αναρτήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ μη μισθωτών/ελεύθερων επαγγελματιών, για τον Φεβρουάριο του 2020, με έκπτωση 25% για όσους τις καταβάλουν εμπροθεσμα (έως τις 10/04/2020).

Περισσότερα εδώ