Αναστολή ανακοίνωσης αποτελεσμάτων για την «Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»

293

  

PEAΣε συνέχεια εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που αφορά στη διαδικασία εξυγίανσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, αναστέλλεται προσωρινά η ανακοίνωση αποτελεσμάτων ένταξης (λίστα δυνητικών δικαιούχων) για το έργο της «Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή».

Θα ακολουθήσει νέα σχετική ανακοίνωση προς ενημέρωσή σας. 

 

 

 

 

 

Πηγή: buildingcert.gr