Ανατροπές στις μεταβιβάσεις ακινήτων

463

  

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο μεταβίβασης ακινήτων προωθεί η ΑΑΔΕ.

Στόχος είναι να είναι ταχύτερες και λιγότερο γραφειοκρατικές και βασανιστικές για τους πολίτες οι διαδικασίες.

Επί της ουσίας προωθείται η είσοδος στην…ηλεκτρονική εποχή για τις διαδικασίες που σήμερα γίνονται χειρόγραφα.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες αυτές που θα γίνουν on line είναι:

Ο συμβολαιογράφος συντάσσει χειρόγραφα τα αναλυτικά φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου. Αυτό θα αλλάξει μέσω ενός προγράμματος που θα υπολογίζει αυτόματα.

Οταν ολοκληρωθεί ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, είναι η χειρόγραφη συμπλήρωση της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς. Κι αυτό θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Στη συνέχεια ο συμβολαιογράφος εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί από αγοραστή ή ο ίδιος ο αγοραστής αν πρόκειται για μεταβίβαση ή ο κληρονόμος αν πρόκειται για κληρονομιά ή ο δωρητής αν πρόκειται για γονική παροχή ή δωρεά επισκέπτονται με τα προηγούμενα έγγραφα ανά χείρας το τμήμα Κεφαλαίου της Εφορίας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο. Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος Κεφαλαίου ελέγχει την ακρίβεια και την πληρότητα των παραπάνω δηλώσεων και δικαιολογητικών, υπολογίζει τον σχετικό φόρο (π.χ. μεταβίβασης , γονικής παροχής κ.λπ.) και υπογράφει τις δηλώσεις.

Ο σχετικός φόρος βεβαιώνεται και είτε εξοφλείται άμεσα (π.χ. στην περίπτωση φόρου μεταβίβασης) είτε σε δόσεις (π.χ. στην περίπτωση φόρου κληρονομιάς).

 

ered.gr