Ανατροπές στο Ασφαλιστικό (Μελέτη του ΚΕΠΕ)

233

  

Νέες ανατροπές στον ασφαλιστικό χάρτη των Ταμείων και των συντάξεων φέρνει η μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) η οποία αναμένεται να παραδοθεί στα χέρια του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση μετά τις 23 Αυγούστου και θα δημοσιοποιηθεί μέσα στον ερχόμενο Σεπτέμβρη.

Η μελέτη, η οποία έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε», περιλαμβάνει την περαιτέρω διοικητική και οργανωτική ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, την ενσωμάτωση των επικουρικών συντάξεων μέσα στις κύριες και τον περιορισμό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων.

Στην έκθεσή του το ΚΕΠΕ προτείνει:

1 Τη δημιουργία ενός Ταμείου (ΙΚΑ) μέσα στο οποίο θα ενταχθούν όλα τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία θα λειτουργούν ως ανεξάρτητοι λογαριασμοί. Εναλλακτικά προτείνει τρία Ταμεία, μισθωτών (ΙΚΑ), αυτοαπασχολουμένων (ΟΑΕΕ), στο οποίο θα υπαχθεί το ΕΤΑΑ και μέρος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και των αγροτών (ΟΓΑ).

2 Οι εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία να καταβάλλονται κάθε μήνα, καθώς ακόμη υπάρχουν ταμεία όπου οι εισφορές καταβάλλονται ανά 6 μήνες (ΟΓΑ) και άλλα όπου η καταβολή γίνεται ανά μήνα (ΙΚΑ).

3 Την ανταποδοτικότητα των εισφορών και την ενίσχυσή της καθώς και τη διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης, ιδίως στο κομμάτι των αυτοαπασχολουμένων.

4 Ενιαίο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, και ίδια όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς το σύστημα χαρακτηρίζεται από πολυνομία, η οποία δημιουργεί έντονες κοινωνικές ανισότητες, αφού αντιμετωπίζει όμοιες περιπτώσεις πολιτών με διαφορετικό τρόπο. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (χρόνος ασφάλισης και όρια ηλικίας), τα ποσοστά αναπλήρωσης, οι κατώτατες συντάξεις, οι ασφαλιστικές και οι εργοδοτικές εισφορές, οι κοινωνικοί πόροι και η κρατική χρηματοδότηση ποικίλλουν τόσο μεταξύ των Ταμείων όσο και μεταξύ ασφαλισμένων στο ίδιο Ταμείο.

5 Το «μάρμαρο» να πληρώσουν όσοι έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, αλλά δεν έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα.

6 «Φωτογραφίζει» την κατάργηση μεταξύ κλάδων και επαγγελμάτων του δικαιώματος αναγνώρισης πλασματικών ετών συνταξιοδότησης (μέχρι και 7 χρόνια), καθώς, όπως αναφέρει η έκθεση, υπάρχουν διαφορές μεταξύ ηλικιών και κλάδων ή στην ημερομηνία πρώτης ασφάλισης -για παράδειγμα των δημοσίων υπαλλήλων για τους οποίους ισχύει διαφορετικό καθεστώς, ανάλογα με το αν άρχισαν να εργάζονται πριν ή μετά το 1983- και μεταξύ φύλων, όπου διαπιστώνει πως σε ορισμένα ταμεία υπάρχουν αρκετά πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις γυναίκες, παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, προτείνοντας όχι την αύξηση των γενικών ορίων, αλλά τροποποιήσεις και καταργήσεις στις ισχύουσες εξαιρέσεις.

7 Τη διασύνδεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) με το TAXIS, προκειμένου τα ταμεία να έχουν πρόσβαση στην περιουσία φυσικών προσώπων που οφείλουν εισφορές στα Ταμεία. Μέχρι οι ασφαλιστικές εισφορές να μπορούν να εισπράττονται από την εφορία (μέσα του 2017) προτείνεται να εμπλακούν στη διαδικασία είσπραξης, εκτός από το ΚΕΑΟ, και «ειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες».

Πηγή: enet.gr/