«Ανοίγει» το net-metering στην υψηλή τάση, νομοθετούνται οι Ενεργειακές Κοινότητες Επιχειρήσεων

132

  

Δύο σχέδια νόμου με ενεργειακές ρυθμίσεις, και ένα με χωροταξικές παρεμβάσεις, βρίσκονται στις ράγες από το ΥΠΕΝ. Όσον αφορά τα ενεργειακού «χαρακτήρα» νομοσχέδια, το πρώτο αφορά την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, ώστε και τους τομείς των υδάτων, καθώς και των απορριμμάτων και εν γένει των αποβλήτων.

Υπενθυμίζεται ότι η σύσταση ανεξάρτητων αρχών διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και υδάτων και λυμάτων αποτελεί «προαπαιτούμενο» του προκειμένου να προχωρήσει στην εκταμίευση των κονδυλίων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε την δημιουργία μιας υπερ-εποπτικής αρχής για ενέργεια, νερά και σκουπίδια υπό την ομπρέλα της ΡΑΕ, αξιολογώντας ότι έτσι θα επιταχύνει διαδικασίες. Κι αυτό διότι, η ΡΑΕ, παρά την σημαντική έλλειψη προσωπικού, διαθέτει την απαιτούμενη οργανωτική και κτιριακή υποδομή, έμπειρο προσωπικό και επομένως εκτιμάται ότι μπορεί να αντεπεξέλθει και σε αυτό.

Το δεύτερο σχέδιο νόμου αφορά την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας RED II (Renewable Energy Directive) που ακόμη δεν έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Μάλιστα, σε αυτό το σχέδιο νόμου φαίνεται πως θα περιληφθεί και το άνοιγμα του net-metering στην υψηλή τάση, ενώ θα θεσμοθετηθεί η δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων από επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν το virtual net-metering.

energypress.gr