Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων – Εντός διμήνου η προδημοσίευση του Οδηγού του «ΗΛΕΚΤΡΑ»

230

  

Παράλληλα με την προεργασία για την έναρξη του νέου «Εξοικονομώ», το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σκοπεύει να θέσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε τροχιά εκκίνησης και το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων.

Έτσι, είναι ήδη σχεδόν έτοιμος ο Οδηγός του Προγράμματος, για τη σταδιακή μετατροπή των κτιρίων σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης, ώστε έως το τέλος του 2025 να εξοικονομηθούν 230.000 Μεγαβατώρες. Σκοπός είναι η προδημοσίευση του Οδηγού να γίνει εντός των επόμενων δύο μηνών, ώστε οι επιλέξιμοι φορείς να αρχίσουν να προετοιμάζονται για την υποβολή αιτήσεων.

Ο προϋπολογισμός του «ΗΛΕΚΤΡΑ» ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ, μέσω επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Για τη στήριξη του προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει έρθει σε συμφωνία χρηματοδότησης, ύψους 375 εκατ. ευρώ, με το Ταμείο Παρακαταθηκών.

Μιλώντας σε συνέδριο του ΤΕΕ τον Ιούλιο, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, Α. Σδούκου, είχε προχωρήσει σε μία λεπτομερή «ακτινογραφία» του προγράμματος. Όπως είχε αναφέρει, δικαιούχοι του «Ηλέκτρα» θα είναι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και συμπράξεις αυτών.

Επιλέξιμα κτίρια

Πιο συγκεκριμένα τα κτίρια που καλούνται να αιτηθούν στο Πρόγραμμα είναι μεταξύ άλλων χώροι γραφείων, νοσοκομεία και κέντρα υγειονομικής περίθαλψης, σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικοί χώροι, αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και δομές και κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, απόρων, παίδων.

Για να ενταχθεί κάποιο κτίριο στο «ΗΛΕΚΤΡΑ», θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα και διαθέτει ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, καθώς και να ανήκει στην ιδιοκτησία του αντίστοιχου φορέα, ή να υπάρχει ενεργό παραχωρητήριο που διασφαλίζει αυτό το καθεστώς για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά το πέρας της υλοποίησης της ενεργειακής αναβάθμισης.

Επίσης, το κτίριο θα πρέπει να κατατάσσεται στην υφιστάμενη κατάστασή του σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης από Γ’ έως και Η’, να έχει ανεγερθεί πριν την έγκριση και εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και να μην έχει υποστεί ριζική ανακαίνιση, αλλά και να διαθέτει Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, βάσει Ε.Α.Κ. – 2000, και να μην κρίνεται στατικώς ανεπαρκές.

Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο η αίτηση να υποβάλλεται για το σύνολο του κτιρίου (οι κτιριακές μονάδες – τμήματα των κτιρίων μεμονωμένα δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα). Παράλληλα, μετά το πέρας των εργασιών της ενεργειακής αναβάθμισης, θα πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργία – χρήση του κτιρίου τουλάχιστον για 8 μήνες το χρόνο, και η λειτουργία και συντήρηση του έργου για 5 έτη ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Επίσης, χάρις στις παρεμβάσεις, το κτίριο θα πρέπει να κατατάσσεται πλέον τουλάχιστον στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β+, ενώ είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης ενέργειας, όπως και να οριστεί ενεργειακός υπεύθυνος του κτιρίου.

Επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος

Ως προς τα χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, επιλέξιμες θα είναι δαπάνες που αφορούν το κέλυφος των κτιρίων καθώς και στα τεχνικά συστήματά τους. Τέτοιες είναι οι θερμομονώσεις, οι αντικαταστάσεις κουφωμάτων, τα συστήματα ψύξης, θέρμανσης και φωτισμού, τα συστήματα ΑΠΕ, τα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου, καθώς και τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Επιλέξιμες θα είναι και οι δαπάνες για τις συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ηλεκτρονική, με τους επιλέξιμους φορείς να υποβάλουν τις αιτήσεις στο πληροφοριακό σύστημα που θα δημιουργηθεί για αυτό τον σκοπό. Μέσω του συστήματος θα επιλέγουν επίσης το χρηματοδοτικό σχήμα που θα ακολουθήσουν, ξεκινώντας με την υλοποίηση μέσω σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Έργου, στην περίπτωση που θα καταβάλουν ίδιους πόρους. Η εναλλακτική επιλογή είναι η υλοποίηση μέσω σύναψης Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης, στην περίπτωση χρήσης πόρων Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών ή τρίτων.

Το «ΗΛΕΚΤΡΑ» θα παραμείνει ανοικτό, μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων. Αν και ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του Προγράμματος είναι μέχρι το 2026, λόγω της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας του, θα δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να προετοιμαστούν κατάλληλα, ενώ θα υπάρξει και αρκετός χρόνος ώστε να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

 

energypress.gr