Αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου στην Π.Ε. Ιωαννίνων

172

  

Μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου (και 7 Ιανουαρίου του 2021 για τους όσους μένουν στο εξωτερικό) παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών όλων των προ-καποδιστριακών ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως ανακοίνωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. Η παράταση έρχεται ως συνέχεια νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες από τη λήξη της, για έξι μήνες.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων η προθεσμία έληγε στις 17 Ιουνίου.

Για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, το Σ.Υ.Α.Δ.Χ. δύναται να δέχεται κοινό, μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, με βάση τους τιθέμενους περιορισμούς, που ισχύουν ανά περιοχή και τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

Οι ανωτέρω Δασικοί Χάρτες είναι προσβάσιμοι για κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικού Κτηματολογίου» (εδώ), και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr).

Η υποβολή αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

typos-i.gr