“Απαράδεκτη αδιαφορία επίλυσης προβλημάτων για τακτοποίηση αυθαιρέτων”

596

  

Απαράδεκτη η αδιαφορία της κεντρικής διοίκησης και συγκεκριμένα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο μείζον θέμα που απασχολεί χιλιάδες πολίτες που βρίσκονται στην διαδικασία τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών προκειμένου να κάνουν τις μεταβιβάσεις των ιδιοκτησιών τους εντός του 2018 και να αποφύγουν τις επερχόμενες αυξήσεις μεταβιβάσεων του 2019, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σύμβουλο, εντεταλμένο Σύμβουλο σε θέματα Υ.Π.Ε.Κ.Α κ. Κώστα Χαλέβα.

Όπως τονίζει, «είναι γνωστό τόσο στους μηχανικούς όσο και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεοδομίας όλης της χώρας σύμφωνα με τον Νόμο 4495/17 περί τακτοποίησης αυθαίρετων προκειμένου να γίνουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων προβλέπεται στις περιοχές των παραδοσιακών οικισμών η έγκριση από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 125 του Νόμου 4495/17.Δυστυχώς παρ’ όλο του ότι υπάρχει υποχρέωση πριν την τακτοποίηση τα σχέδια να ελέγχονται από τις συγκεκριμένες επιτροπές εδώ και τέσσερις μήνες εξαιτίας της αδιαφορίας της Κεντρικής Διοίκησης δεν υλοποιήθηκε καμία συνεδρίαση προκειμένου να προωθηθούν από τους αρμόδιους μηχανικούς οι απαιτούμενες τακτοποιήσεις. Βέβαια όλες αυτές οι καθυστερήσεις οφείλονται στο άρθρο 31 του Νόμου 4513/23-1-2018 το οποίο συγκεκριμένα αναφέρει : στην παράγραφο 5 του άρθρου 125 του ν.4495/2017 ότι : «Μέχρι την συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 116, για τις υπαγωγές του άρθρου αυτού συνεχίζουν να επιλαμβάνονται οι επιτροπές που είχαν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4178/2013. Η θητεία των εν λόγω επιτροπών, σε περίπτωση που έχει λήξει, παρατείνεται έως τις 31.7.2018 με δυνατότητα εκ νέου παράτασης μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Φυσικά στο Νομό Μαγνησίας τόσο η Πρόεδρος της Επιτροπής Αυθαιρέτων όπως ίσχυε μέχρι τις 31-1-2018 με επιστολή προς την αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος ανέδειξε το σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε όσο και ο επίσημος φορέας των μηχανικών έθεσε πρόταση παράτασης λειτουργίας της Επιτροπής Αυθαιρέτων του Ν.4178/13, προκειμένου να διεκπεραιωθούν όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων.

Αποτέλεσμα μέχρι σήμερα, δεν έχει δοθεί καμία λύση, έχουν συσσωρευτεί δεκάδες φάκελοι και καθυστερεί η έκδοση των αποφάσεων, που είναι απαραίτητο στοιχείο πληρότητας του φακέλου προκειμένου να ολοκληρωθεί η υπαγωγή στο νόμο περί αυθαιρέτων. Καλούμε τόσο τον αρμόδιο Υπουργό όσο και τους αρμόδιους φορείς να δώσουν άμεσα λύση, με συνέχιση της αρμόδιας επιτροπής μέχρι να συγκροτηθούν τα Τοπικά Παρατηρητήρια ανά Περιφερειακή Ενότητα και να απεγκλωβίσουν όλους τους ενδιαφερομένους που αγωνιούν να κάνουν τις μεταβιβάσεις των ακινήτων τους πριν τις επερχόμενες αυξήσεις. Ύστερα από την επικοινωνία που είχα με το γραφείο του Υπουργού με διαβεβαίωσαν ότι θα υπάρξει άμεση αντιμετώπιση του θέματος και επίλυση του προβλήματος».

 

magnesianews.gr