Αποκατάσταση λειτουργίας του Hepos

157

  

Το πρόβλημα στη λειτουργία του Hepos, το οποίο προκλήθηκε από τις έντονες δυσλειτουργίες της ρευματοδότησης στην Αττική, φαίνεται ότι έχει αποκατασταθεί, με την όποια επιφύλαξη προκύπτει από τη μη πλήρη επαναφορά της ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με νεότερη επικοινωνία των Πολυτεχνικών Νέων με το αρμόδιο τμήμα του Κτηματολογίου.