Απόφαση ΥΠΕΝ: Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα

113

  

Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/07.07.2020 με θέμα:

Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.”

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική απόφαση εδώ.