Απόψεις: Η ψηφιακή καθημερινότητα ενός Μηχανικού στην Ελλάδα του 2020.

271

  

Την ψηφιακή καθημερινότητα ενός μηχανικού στην Ελλάδα του 2020 περιγράφει ο Φοίβος Μπλανάς, πτυχιούχος Μηχανικός Δομικών Έργων Msc.

Όπως αναφέρει, οι Μηχανικοί της χώρας καθημερινά:

Μετράμε χωρικά δεδομένα στο πεδίο χρησιμοποιώντας σύγχρονης τεχνολογίας συστήματα εντοπισμού θέσης (GPS) σε πραγματικό χρόνο (real-time) μέσω 4G δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Δημιουργούμε ψηφιακά CAD σχέδια για τα τοπογραφικά διαγράμματα, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα σχεδιαστικά CAD λογισμικά. Τα οποία εισάγονται στον ψηφιακό υποδοχέα της Ελληνικό Κτηματολόγιο, για την έκδοση κωδικού ηλεκτρονικών διαγραμμάτων.

Χρησιμοποιούμε το ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα για τις υπαγωγές στη ρύθμιση αυθαιρέτων και την έκδοση αντίστοιχων βεβαιώσεων, ανεβάζοντας ψηφιακά αρχεία όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που εμείς έχουμε δημιουργήσει.

Χρησιμοποιούμε το ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), ανεβάζοντας ψηφιακά αρχεία όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που εμείς έχουμε δημιουργήσει.

Χρησιμοποιούμε το ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ανεβάζοντας ψηφιακά αρχεία όλων των απαιτούμενων μελετών και δικαιολογητικών, που εμείς έχουμε δημιουργήσει. Αρχεία που δεν υπογράφονται με το χέρι αλλά με ειδική προσωπική ψηφιακή υπογραφή μέσω USB dongle και για να γίνουν όλα αυτά συνήθως απαιτούνται περισσότεροι του ενός υπολογιστή.

Για την απόκτηση και την ετήσια συντήρηση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικών που είναι απαραίτητα για όλες τις παραπάνω εργασίες, το κόστος ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως το σύνολο των μηχανικών της χώρας διαθέτει ψηφιακές δεξιότητες πολύ παραπάνω από τον μέσω όρο των κατοίκων αυτής της χώρας. Άρα το να μιλάει κανείς για επιδοτούμενα σεμινάρια αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων για τους μηχανικούς είναι ανέκδοτο.

Κατά την διάρκεια της περασμένης δεκαετίας η μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας έφτασε σχεδόν το 90% , οδηγώντας χιλιάδες μηχανικούς είτε στην ανεργία είτε στην μετανάστευση.

Αν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να στηρίξει τους μηχανικούς της χώρας, πρέπει να λάβει σοβαρά μέτρα  και όχι να ανακοινώνει…. επιταγές αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα πραγματικής μας στήριξης, καλό είναι να μας αφήσετε στην ησυχία μας…. Άλλωστε έχουμε μάθει στα δύσκολα….

thebest.gr