Απόψεις: “Μιλήστε απλά και κατανοητά για το Κτηματολόγιο”

378

  

Σε μια κρίσιμη καμπή βρίσκεται το Κτηματολόγιο, καθώς πολλά μέτωπα είναι ανοιχτά σε όλη τη χώρα και την επόμενη τριετία θα πρέπει –επιτέλους– να ολοκληρωθεί. Σε αυτήν τη χρονική στιγμή θα θέλαμε να αναφερθούμε σε μια πτυχή ενός ζητήματος πολύ κρίσιμου για την ολοκλήρωση του έργου αλλά και για την εμπέδωση του θεσμού από την κοινωνία. Στη συμμετοχή των ιδιοκτητών, η οποία προϋποθέτει πολύπλευρη ενημέρωση και σωστή και στοχευμένη επικοινωνία. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να κάνουμε μια χρήσιμη και καλοπροαίρετη παρατήρηση.

H «γλώσσα» του Κτηματολογίου δεν έχει ομογενοποιηθεί

Σχεδόν δύο δεκαετίες τώρα, η «γλώσσα» του Κτηματολογίου δεν έχει ομογενοποιηθεί γιατί υπάρχει μια δυσεξήγητη «εμμονή» χρήσης όρων οι οποίοι απευθύνονται σε επαγγελματίες. Θα πρέπει να γίνει ένας βασικός διαχωρισμός. Είναι άλλοι οι κώδικες επικοινωνίας, άλλα τα δεδομένα, άλλη η ορολογία όταν απευθύνεσαι στους πολίτες και άλλη όταν απευθύνεσαι στους επαγγελματίες και στους επιστήμονες, πέριξ του Κτηματολογίου.

Δεν νοείται το κράτος να απευθύνεται στους πολίτες χρησιμοποιώντας ακαταλαβίστικους όρους, ωσάν να έχουν σπουδάσει Νομική ή να έχουν γνώσεις Τοπογραφίας. «Πρόδηλο σφάλμα», «ορθοφωτοχάρτης», «εμφιλοχώρηση», ακόμα και η «προανάρτηση»… αποτρέπουν την εξοικείωση της κοινωνίας με τον θεσμό και τις διαδικασίες του.

Προτρέπουμε τους αρμόδιους να λάβουν υπόψη την επισήμανσή μας και να μιλάνε με απλή και κατανοητή γλώσσα στους πολίτες.

paron.gr