Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά

233

  

Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων για τη Διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά προκήρυξε ο Δήμος Παύλου Μελά.
Συνολικά η περιοχή παρέμβασης, αφορά έκταση του πάρκου επιφάνειας 62.061 τ.μ. η οποία χωρίζεται σε τρεις περιοχές ως εξής:
Περιοχή 1 «Η Μνήμη», επισημαίνεται από την εμφατική παρουσία των δύο ιστορικών κτιρίων στρατωνισμού Α1 και Α2 του πρώην στρατοπέδου, η οποία πλαισιώνεται από αυτά, 43.061 τ.μ.
Περιοχή 2 «Τo Θέαμα», βόρειο τμήμα του πάρκου δίπλα στο αλσύλλιο, 7.500 τ.μ.
Περιοχή 3 «Η Περιπέτεια», νοτιοανατολικό άκρο του πάρκου κοντά στην οδό Δαβάκη, 11.500 τ.μ.
Χρηματικά βραβεία και έπαινοι
Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά 9 βραβεία και 3 ισότιμοι έπαινοι, με συνολικό χρηματικό ποσό βραβείων ίσο με 120.328,20 ευρώ και επαίνων ίσο με 11.160 ευρώ.
Η κατανομή υπολογίζεται ως εξής:
Περιοχή 1
Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π1: 28.118,95€ (45%)
Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π1: 20.620,57€ (33%)
Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π1: 13.747,04€ (22%)
Περιοχή 2
Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π2: 6.413,61€ (45%)
Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π2: 4.703,32€ (33%)
Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π2: 3.135,55€ (22%)
Περιοχή 3
Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π3: 9.134,92€ (45%)
Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π3: 6.698,94€ (33%)
Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π3: 4.465,96€ (22%)
Επιπλέον θα απονεμηθούν τρεις (3) ισότιμοι έπαινοι συνολικού χρηματικού ποσού: 3.000,00 x 3 = 9.000,00€ και ανέρχεται στο ποσό των 11.160,00€ με ΦΠΑ.
Το συνολικό χρηματικό ποσό βραβείων και επαίνων ανέρχεται στο ποσό των 131.488,20€ με ΦΠΑ.
Ημερομηνία υποβολής των προτάσεων η Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021.