Βροχή τροπολογιών για τον «κουμπαρά» των αυθαιρέτων

435

  

Με τον μπαμπούλα των κατεδαφίσεων απειλεί ξανά το υπουργείο Περιβάλλοντος όσους δεν ενταχθούν στο νόμο για τα αυθαίρετα, προσβλέποντας στο γέμισμα του “κουμπαρά” των προστίμων. Όπως ανακοίνωσε τις προηγούμενες μέρες ο κ. Γιώργος Σταθάκης, στόχος είναι η πλήρης θωράκιση της αυθαίρετης δόμησης, με το ΥΠΕΝ να έχει πλέον εξαντλήσει όλα τα όρια της τακτοποίησης, ενεργοποιώντας από τις αρχές του χρόνου και το νέο πλαίσιο για την τακτοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων και εντός δασικών οικισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο ετοιμάζεται να καταθέσει βροχή τροπολογιών προκειμένου να περιορίσει την ψαλίδα των διστακτικών πολιτών αλλά και να διευκολύνει όσους οικειοθελώς αποφασίσουν να “αυτοκατεδαφίσουν”.

Αν και η κυβέρνηση δείχνει να επικροτεί το εισπρακτικό σκέλος των νομοθετικών παρεμβάσεων για τα αυθαίρετα, προβλέπει ότι σε λιγότερο από έναν χρόνο (9/11/2019), που τοποθετείται η λήξη ισχύος της ρύθμισης, όποια αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές εντοπίζονται από τους ελεγκτές, θα κατεδαφίζονται άμεσα (είτε την ώρα που κατασκευάζονται, είτε έχουν συντελεσθεί) εφόσον δεν υποβλήθηκε αίτηση υπαγωγής έως την 8η Νοεμβρίου του 2019.

Το υπουργείο πρόκειται να ρυθμίσει τα θέματα των αυθαιρέτων με άλλες δύο τροπολογίες. Πρόκειται για το πρωτόκολλο συμμόρφωσης και το πρωτόκολλο κατεδάφισης. Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες που αποφασίζουν να κατεδαφίσουν μόνοι τους ένα αυθαίρετο κτίσμα, θα συντάσσεται και θα εκδίδεται πρωτόκολλο συμμόρφωσης, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εκτέλεση της κατεδάφισης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το πρωτόκολλο κατεδάφισης θα κοινοποιείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης για να εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής προστίμων.

Το ΥΠΕΝ, επιλύει και το θέμα της διαφοροποίησης μιας αυθαίρετης κατασκευής (ως προς τις διαστάσεις ή το υλικό, τη θέση ή υπάρχουν επεκτάσεις) σε σχέση με το αρχικό πρωτόκολλο κατεδάφισης. Σε αυτή την περίπτωση ορίζεται ότι η διαδικασία κατεδάφισης θα προχωρά χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση νέου πρωτοκόλλου κατεδάφισης.

Της Μαριάννας Τζάννε

newmoney.gr