Γίνε Εκπαιδευτής Χειριστών ΣΜΗΕΑ

332

  

Η GeoSense UAS Academy, επιπλέον της βασικής Θεωρητικής και Πρακτικής εκπαίδευσης επαγγελματιών χειριστών ΣμηΕΑ, δίνει την δυνατότητα απόκτησης ΝΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣμηΕΑ, πιστοποιημένους από την Υ.Π.Α.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

TRAIN THE TRAINERS OF UAS

Το μοναδικό και τελευταίο, με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τμήμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Χειριστών ΣμηΕΑ.

28-29-30 Δεκεμβρίου

Η GeoSense UAS Academy έχει την τιμή να έχει λάβει την σχετική έγκριση από την Υ.Π.Α., αποτελώντας επίσημα αδειοδοτημένο κέντρο εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Χειριστών ΣμηΕΑ, διαθέτοντας τους ελάχιστους στην Ελλάδα και πλέον ειδικούς με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο και διεθνώς Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές και ακολουθώντας μεθοδολογίες αυστηρά εναρμονισμένες με το «International Board of Certified Trainers».

Η θεωρητική εκπαίδευση διαρκεί 20 διδακτικές ώρες και περιλαμβάνει τις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες, ενώ ακολουθεί πρακτική εκπαίδευση ως είθισται.

 • Ο ρόλος του Εκπαιδευτή ενηλίκων
 • Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών και Εκπαιδευόμενοι
 • Στρατηγικές του Εκπαιδευτή ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές
 • Αρχές Διδασκαλίας ΣμηΕΑ
 • Προσομοίωση & Επίδειξη
 • Χρήση Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων
 • Αρχές Κοινωνικής Ψυχολογίας
 • Η αξιολόγηση στην Εκπαίδευση ενηλίκων
 • Η πρακτική Εκπαίδευση και η σημασία της
 • Αξιολόγηση και Διαχείριση Ρίσκου και Motivation
 • Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστάσεων

Γίνε και εσύ Εκπαιδευτής Χειριστών ΣμηΕΑ

Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο απογευματινό τμήμα θεωρητικής εκπαίδευσης 28-29-30 Δεκεμβρίου και απέκτησε ισχυρό επαγγελματικό ρόλο στις τεχνολογίες του μέλλοντος! Κάνε την εγγραφή σου εδώ. Περιορισμένες θέσεις – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Κάνε την εγγραφή σου τώρα!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος, το κόστος αυτού, τις προϋποθέσεις και την συνολική διαδικασία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.