Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΓεωθερμία: Πώς θα γίνεται η εκμετάλλευση των γεωθερμικών πεδίων σε όλη τη...

Γεωθερμία: Πώς θα γίνεται η εκμετάλλευση των γεωθερμικών πεδίων σε όλη τη χώρα

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα καθορίστηκαν οι όροι και διαδικασία εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού ανά τη χώρα. Ειδικότερα, η εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού θα πραγματοποιείται από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κάθε περιοχής, εντός των ορίων της οποίας ευρίσκεται το γεωθερμικό πεδίο έπειτα από διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές. Η εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας δύναται να γίνεται και με τη διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερομένου προς την αρμόδια αρχή.

Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Ο συναγωνισμός μεταξύ των διαγωνιζομένων θα κρίνεται με βάση το ύψος των δαπανών για τη διενέργεια ερευνών για τις οποίες δεσμεύεται ο συμμετέχων ότι κατ΄ ελάχιστον θα πραγματοποιήσει εντός του υπό μίσθωση χώρου, το είδος των ερευνών, τη σταδιακή εξέλιξή τους σε συνάρτηση με τον χρόνο εκτέλεσής τους και την πραγματοποίηση των σχετικών δαπανών, καθώς επίσης και με την ικανότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης, την τεχνική εμπειρία και την οικονομική δυνατότητα του διαγωνιζομένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει.

Εάν μετά τη λήξη της ερευνητικής περιόδου που θα καθορίζεται στη μισθωτική σύμβαση, πιστοποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας γεωθερμικό πεδίο με βεβαιωμένα χαρακτηριστικά ή τροποποιηθεί η σχετική απόφαση χαρακτηρισμού του πεδίου και υποβληθεί εντός τριμήνου οικονομοτεχνική μελέτη από τον μισθωτή για την εκμετάλλευση του πεδίου, εκμισθώνεται σε αυτόν και το δικαίωμα εκμετάλλευσης, εκτός εάν η μελέτη κριθεί ως ανακριβής, ανεπαρκής ή μη συμφέρουσα.

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον στην πρόταση του μισθωτή εντοπίζεται πρόβλημα ορθολογικής εκμετάλλευσης ή εκμετάλλευση που δεν αξιοποιεί επαρκώς τις δυνατότητες του πεδίου, ο εκμισθωτής προτείνει σχέδιο ορθολογικής εκμετάλλευσης του πεδίου, το οποίο υποχρεούται να τηρήσει ο μισθωτής με την κατασκευή των σχετικών υποδομών, ώστε να είναι δυνατή η πληρέστερη αξιοποίηση του πεδίου και από τρίτους, αφού προηγηθεί σχετική μισθωτική διαδικασία από τον ίδιο εκμισθωτή. Αν ο μισθωτής διαφωνήσει με την πρόταση του εκμισθωτή, επέρχεται, αυτοδικαίως, λύση της μίσθωσης, εφόσον δεν έχει ήδη λήξει η χρονική διάρκεια αυτής.

Επίσης, στη διακήρυξη της σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνεται όρος σύμφωνα με τον οποίο εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι δυνατή, εφόσον έχει εντοπιστεί γεωθερμικό δυναμικό, με την καταβολή σχετικού μισθώματος. Στην περίπτωση αυτή, εκμισθώνεται το δικαίωμα εκμετάλλευσης ή και διαχείρισης του καταρχήν εντοπισμένου δυναμικού, με την αίρεση της έκπτωσης στην περίπτωση μη ολοκλήρωσης της έρευνας, ενώ ο μισθωτής οφείλει να υλοποιήσει τα υπόλοιπα απαιτούμενα που προβλέπονται στην ισχύουσα σύμβαση μίσθωσης για έρευνα. Ύστερα από αίτηση του μισθωτή, η σύμβαση μίσθωσης για έρευνα μπορεί να παραταθεί για ακόμα ένα έτος, πέραν του μέγιστου προβλεπόμενου στη σύμβαση χρόνου.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η γεωθερμία θεωρείται κορυφαία ανανεώσιμη μορφή ενέργειας διότι αποτελεί ενέργεια βάσης, προσφέροντας καθαρή ηλεκτρική ενέργεια όλο το 24ωρο, χωρίς εξάρτηση από τις κλιματολογικές συνθήκες, όπως συμβαίνει με τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά πάρκα. Έτσι, ως καθαρή ενέργεια βάσης, δεν χρειάζεται νέες υποδομές αποθήκευσης, όπως οι άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι γεωθερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλες χώρες όπως, στην Ισλανδία, στην Ιταλία, στην Κροατία κ.ά. έχουν συντελεστή αξιοποίησης έως και 90%, τη στιγμή που ο συντελεστής αξιοποίησης π.χ. μίας υδροηλεκτρικής μονάδας ανέρχεται έως το 50% και για ηλιακές και αιολικές μονάδες έως το 30%.

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), στην Ελλάδα το νησιωτικό σύμπλεγμα Μήλου, Κιμώλου και Πολυαίγου είναι το μεγαλύτερο, γνωστό έως σήμερα, γεωθερμικό πεδίο μέσης και υψηλής ενθαλπίας, που συναντάται στον ελλαδικό χώρο, και θα μπορούσε να καλύψει περίπου το ήμισυ των ενεργειακών αναγκών των Κυκλάδων με τρόπο που να συμφέρει τους κατοίκους της Μήλου. Ανάλογα θα μπορούσε να ήταν και τα οφέλη της Νισύρου στα Δωδεκάνησα από την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των γειτονικών νησιών.

energia.gr

RELATED ARTICLES