Για ποια ακίνητα δε θα απαιτείται Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

616

  

Xωρίς Ηλεκτρονική Ταυτότητα θα μπορούν να προχωρούν οι δημόσιες συμβάσεις που αφορούν ακίνητα με κτίρια. Η «διευκόλυνση» παρέχεται μέσω τροπολογίας του υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το Ελληνικό και προβλέπει ότι στο εξής καταργείται η υποχρεωτική συμπλήρωση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, για κάθε κατάρτιση δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών και υπηρεσιών που έχει ως αντικείμενο ακίνητο με κτίσματα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η εν λόγω άμεση υποχρέωση οδηγούσε στη δυσκολία κατάρτισης συμβάσεων άμεσης αναγκαιότητας, όπως π.χ. αυτές που αφορούν διαμορφώσεις προσβασιμότητας σε κτίρια, ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση κτιρίων.

Παράλληλα με την ίδια τροπολογία και δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης λόγω COVID19 διευκολύνονται οι μεταβιβάσεις και δίνεται παράταση έως και τις 30/06/2021 του χρόνου ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικών, οι οποίες εκδίδονται με ημερομηνία αυτοψίας από 01/01/2021 έως τις 31/01/2021.

Στόχος είναι να δοθεί το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την υπογραφή συμβολαίων μεταβιβάσεων ακινήτων για τα οποία έχει γίνει αυτοψία έως και εντός του Ιανουαρίου από μηχανικό, αλλά δεν έχει καταστεί δυνατόν να υπογραφεί το συμβόλαιο μεταβίβασης πριν από τη λήξη της βεβαίωσης.

Επιπλέον νέα ρύθμιση που εισάγεται δίνει τη δυνατότητα αιτήσεις πολιτών που είχαν υποβληθεί για τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης πριν τις 09.12.2020, να μπορούν να συνεχίζουν να εξετάζονται με το παλαιό καθεστώς και όχι με το νέο που θεσμοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, προς αποφυγή επανάληψης εγκρίσεων και περαιτέρω καθυστερήσεων. Σημειώνεται ότι για τις νέες αιτήσεις μετά τις 09/12/2020 εφαρμόζονται κανονικά οι σχετικές διατάξεις του νέου νόμου.

Με την ίδια τροπολογία δίνεται παράταση έως και τις 31/12/2022 στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) καθώς και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και είχαν προθεσμία ολοκλήρωσης έως τις 03/03/2021.

Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2021 δίνεται και στην καταληκτική ημερομηνία εκπόνησης σχεδίων Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, η οποία λήγει στις 31/03/2021, αλλά για λόγους που σχετίζονται με την υφιστάμενη κατάσταση λόγω κορωνοϊού έχει σημειωθεί καθυστέρηση. Παράλληλα, παρέχεται εξουσιοδοτική στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να αποφασίσει περαιτέρω παράταση αν υφίστανται λόγοι της αναγκαιότητας της.

Με άλλη διάταξη ορίζεται ότι τα χιονοδρομικά κέντρα μπορούν να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τη λειτουργία τους σε εκτάσεις που διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία.

Επίσης παρατείνεται για δύο χρόνια και συγκεκριμένα έως τις 31Δεκεμβρίου 2022 η υποχρέωση μετεγκατάστασης – απομάκρυνσης πρατηρίων καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου και των συνοδών χρήσεων αυτών, η οποία έχει επιβληθεί για λόγους αλλαγής των χρήσεων γης και έληξε στις 31.12.2020. Οπως επισημαίνεται στην τροπολογία, «η συνέχιση της λειτουργίας των εν λόγω πρατηρίων καυσίμων είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη, καθώς εξυπηρετούν τους κατοίκους των περιοχών όπου ευρίσκονται».

ethnos.gr