«Γκρίνιες» από τους μικρούς φωτοβολταϊκούς για τις προθεσμίες αδειοδότησης.

349

  

Με 1.579 σχόλια έκλεισε την Τετάρτη το πρωί η διαβούλευση του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση επενδύσεων, τη βεβαίωση παραγωγού και τη χωροθέτηση ΑΠΕ, οι οποίες συγκέντρωσαν 500 σχόλια.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά  (ΠΟΣΠΗΕΦ), η οποία παρότι θεωρεί ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, διατυπώνει ενστάσεις διότι η θέσπιση δεσμευτικών προθεσμιών, αν και ισχύει για τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για τους μεγάλους σταθμούς, δεν ισχύει για τους μικρούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Έχουμε πολλές φορές προτείνει στο υπουργείο σας, αναφερόμενοι στη νέα διαδικασία για τη δυνατότητα εγκατάστασης σε γη υψηλής παραγωγικότητας, να ισχύει σαφής χρονική προθεσμία. Ακόμα καλύτερα, όπως έχουμε ζητήσει, θα μπορούσε να γίνεται σχετική γνωστοποίηση προς τη Διεύθυνση Γεωργίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και, μόνον όταν το ποσοστό καλυφθεί, να αποστέλλει η Διεύθυνση Γεωργίας επιστολή προς τον ΔΕΔΔΗΕ και τον ενδιαφερόμενο», αναφέρουν στο κείμενό τους τα μέλη της ΠΟΣΠΗΕΦ. Διαφορετικά, όπως υποστηρίζουν, οι παραγωγοί μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν μήνες, για να λάβουν τη σχετική βεβαίωση και να προχωρήσουν. Επιγραμματικά προτείνουν, η διαδικασία της απλοποίησης να συμπεριλάβει και τους μικρούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς – όχι μόνον τους μεγάλους σταθμούς.

Έλεγχος για μισθωτήρια συμβόλαια

Σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει με όσους δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη γη, για να αναπτύξουν τη σχεδιαζόμενη επένδυσή τους, η Ομοσπονδία θεωρεί ότι είναι εκείνοι που κατά πάσα πιθανότητα αύριο θα ακυρώσουν την επένδυσή τους, στερώντας σε άλλους τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν μια ρεαλιστική επένδυση. Γι΄ αυτό η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει όσοι καταθέτουν αιτήσεις στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για χορήγηση άδεια παραγωγής, να ελέγχεται ότι πράγματι διαθέτουν νομίμως συνταχθέντα μισθωτήρια συμβόλαια με τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων (ιδιωτικό συμφωνητικό και βεβαίωση καταχώρησης στο Taxisnet). Σε διαφορετική περίπτωση οι αιτήσεις τους θα πρέπει να απορρίπτονται αυτομάτως από το σύστημα.

Επίσης, προτείνουν την αύξηση του ορίου απαλλαγής από την υποχρέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όσον αφορά στους ιδιοκτήτες/κατόχους φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος έως 1 ΜW, πρόταση που έχει υποβληθεί και από άλλους φορείς. Όπως εξηγούν στο κείμενο τους, δεδομένης της εξέλιξης της τεχνολογίας και του διπλασιασμού της ισχύος των Φ/Β πλαισίων σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία, η έκταση που απαιτείται σήμερα για ένα Φ/Β Σταθμό ισχύος 1MW είναι η ίδια περίπου με αυτή που απαιτούνταν πριν από μία πενταετία για την κατασκευή ενός Φ/Β Σταθμού ισχύος 500KW. Ετσι , η επίπτωση στο περιβάλλον σήμερα ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 1MW είναι αντίστοιχη με την επίπτωση ενός Φ/Β Σταθμού ισχύος 500KW προ πενταετίας.

Λύσεις για τον κορεσμό του δικτύου

Όσον αφορά στον κορεσμό του δικτύου, θεωρούν ότι η έλλειψη ηλεκτρικού χώρου θα ανακόψει πολύ σύντομα τη δυνατότητα των μικρομεσαίων επενδυτών (οι μεγάλοι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν νέο ηλεκτρικό χώρο κατασκευάζοντας υποσταθμούς) να προβούν σε νέες επενδύσεις και εκτιμούν ότι απαιτείται να επεκταθούν, χωρίς καθυστέρηση, οι υφιστάμενοι υποσταθμοί του ΔΕΔΔΗΕ.

Πρακτικώς, είναι αδύνατον να συγκεντρωθούν 200 μικροί παραγωγοί, να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να προχωρήσουν στην κατασκευή υποσταθμού ισχύος 100 ΜW. Έτσι, οι μικρομεσαίοι παραγωγοί είναι σήμερα απολύτως εξαρτημένοι από τις δυνατότητες του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος εάν δεν επεκτείνει τους υποσταθμούς του κατά τους επόμενους τρεις έως έξι μήνες, τότε κατ΄ ουσίαν κανένας μικρομεσαίος επενδυτής δε θα λαμβάνει όρους σύνδεσης.  «Έτσι, η εκπλήρωση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) θα αποτελέσει έργο των μεγάλων επενδυτών, οι οποίοι θα ζητούν ad hoc ρυθμίσεις, για να κατασκευάσουν τους δικούς τους σταθμούς», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Επίσης, με δεδομένο ότι η κατασκευή υποσταθμών είναι εκ των πραγμάτων χρονοβόρα διαδικασία, προτείνουν να ληφθεί μέριμνα, ώστε, όταν για τη σύνδεση ενός πάρκου θα απαιτείται επέκταση ή κατασκευή νέου υποσταθμού, η τιμή να «κλειδώνει», μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ο εκάστοτε υποσταθμός.

Επιγραμματικά ο ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει:

– Άμεση επέκταση των υφιστάμενων υποσταθμών του ΔΕΔΔΗΕ.

– Τροποποίηση του καθεστώτος χρηματοδότησης των επεκτάσεων έτσι, ώστε ο παραγωγός να επιμερίζεται το κόστος της επέκτασης.

–  Άμεση χορήγηση όρων σύνδεσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 1ΜW, αμέσως μόλις εγκριθεί η μελέτη κατασκευής υποσταθμού.

– Διατήρηση σταθερής της τιμής μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του κάθε φωτοβολταϊκού σταθμού.
– Απαλλαγή από ΕΠΟ, όσον αφορά στην επέκταση υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έως 100 MW.

Καθορισμός της τιμής αναφοράς

Σχετικά με το δικαίωμα το ΔΕΔΔΗΕ να διατηρεί το δικαίωμα σύνδεσης ενός φωτοβολταϊκού πάρκου με το δίκτυο εντός 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον επενδυτή, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι δεν διασφαλίζεται ο επενδυτής, ο οποίος μπορεί να «βλέπει» την τιμή αναφοράς να μειώνεται – πιθανώς ακόμη και δύο φορές σε δώδεκα μήνες –, ενώ έχει έτοιμο το φωτοβολταϊκό πάρκο και περιμένει σύνδεση από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Για το λόγο προτείνεται τροποποίηση της σχετικής διάταξης έτσι, ώστε η τιμή να «κλειδώνει» όχι με την ηλέκτριση του πάρκου, αλλά με την κατάθεση δήλωση ετοιμότητας.

«Ακόμα και όταν τα έργα σύνδεσης εκτελούνται από τον επενδυτή, η πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση των έργων ενίσχυσης ανήκει στον ΔΕΔΔΗΕ. Για το λόγο αυτό θα πρέπει η δήλωση ετοιμότητας να μην αφορά και στα έργα ενίσχυσης», σημειώνεται από την ΠΟΣΠΗΕΦ.

Για το θέμα της προτεραιότητας που απολαμβάνουν οι Ενεργειακές Κοινότητες, όσον αφορά στη χορήγηση όρων σύνδεσης, η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει την τροποποίηση της απεριόριστης προτεραιότητας με τη θέσπιση προτεραιότητας ανά τρίμηνο κύκλο κατάθεσης και ζητά τη θωράκιση των Ενεργειακών Κοινοτήτων με τη θέσπιση μέτρων για την προστασία του θεσμού από τις κατ΄ επίφαση Ενεργειακές Κοινότητες.

Καθορισμός σταθερών τιμών για μικρά φωτοβολταϊκά πάρκα για το 2021

Οι μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώνονται, όσον αφορά στην έκδοση οριστικών όρων σύνδεσης στα φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος έως 1 ΜW, έχουν ως αποτέλεσμα πολλοί μικρομεσαίοι επενδυτές να έχουν καταθέσει σχετικά αιτήματα από τον Ιανουάριο του 2019, αλλά να μην έχουν ακόμη λάβει όρους σύνδεσης. Εάν τελικώς λάβουν, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι πάρα πολύ χαμηλή και κατά συνέπεια ασύμφορη. Καθώς οι παραγωγοί δεν ευθύνονται για τις παρατηρούμενες καθυστερήσεις εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ, η ΠΟΣΠΗΕΦ ζητά οι τιμές να παραμείνουν σταθερές στο σημερινό ύψος ανά κατηγορία – για όλες τις κατηγορίες εκτός διαγωνισμών – για το 2021.

insider.gr