Δίμηνη παράταση για την υλοποίηση του «Εξοικονόμηση κατ οίκον II»

427

  

Δίμηνη παράταση στο συμβατικό χρόνο προθεσμίας υλοποίησης του έργου που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ ‘οίκον ΙΙ» έδωσε το υπουργειο περιβάλλοντος.
Η αίτηση επεκτάσεως υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα. Συγκεκριμένα από το μενού «Προθεσμίες» ο χρήστης με την επιλογή του εικονιδίου στο πεδίο «Παράταση Αναμονής» συμπληρώνει τα στοιχεία της αίτησης στην καταχώριση φόρμας που εμφανίζεται. Η αίτηση για παράταση υποβάλλεται το αργότερο 3 ημέρες πριν την περάτωση της προθεσμίας.
Συνεπώς, για όλες τις υποκείμενες αιτήσεις η συμβατική χρόνος υλοποίησης:
  • λήγει στις 18/8/2019, η αίτηση για παράταση θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και στις 15/8/2019,
  • ενώ για τις όποιες λήγει στις 2/9/2019, η αίτηση παράτασης θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως τις 30/8/2019.

ered.gr