Δασικά αυθαίρετα: Οι 17 περιπτώσεις που αποκλείονται

171

  

Aντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση υποβολής δηλώσεων των δασικών αυθαιρέτων, με τους ιδιοκτήτες να έχουν περιθώριο ακόμη 50 ημέρες για να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση που θα διασφαλίσει σε πρώτη φάση την προσωρινή εξαίρεση κατεδάφισης και το πάγωμα των προστίμων. Εως το τέλος του έτους, που θα βρίσκεται στον αέρα η διαδικασία, θα μπορεί να γίνεται η ένταξη των συγκεκριμένων κτισμάτων σε φάση… τακτοποίησης, με τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους με παράβολο αξίας 250 ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα εξηγεί στον «Ελεύθερο Τύπο» η αγρονόμος- τοπογράφος μηχανικός Γραμματή Μπακλατσή, «οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για την τακτοποίηση των δασικών αυθαιρέτων είναι σημαντικές και εκτιμάται ότι χιλιάδες αυθαίρετα που βρίσκονται κυρίως στον πυρήνα του δάσους ή μέσα σε ρέμα και αιγιαλό δεν θα μπορέσουν μετά τον έλεγχο των δηλώσεων να ενταχθούν τελικά στη ρύθμιση και να τακτοποιηθούν, με αποτέλεσμα να κριθούν κατεδαφιστέα».

Τα αμφισβητούμενα και η διαδικασία

Οπως εξηγούν πηγές από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον «Ε.Τ.», τα υπό αμφισβήτηση στρέμματα αγγίζουν τις 300.000, εκ των οποίων περίπου 115.000 βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνολικά εκτιμάται πως στην πλατφόρμα θα εισέλθουν περίπου 1 εκατ. ιδιοκτήτες.

Ποια είναι όμως η διαδικασία; Η υποβολή της αίτησης γίνεται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Κτηματολογίου και θα παραλαμβάνεται διαδικτυακά ταυτοχρόνως και από το Δασαρχείο. Ο ιδιοκτήτης θα μαθαίνει την έγκριση της αίτησής του με ηλεκτρονικό μήνυμα εντός διμήνου από την υποβολή της. Η έγκριση ή απόρριψη της αίτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει καθορίσει το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει συγκεκριμένες εξαιρέσεις που αποκλείονται από το καθεστώς προστασίας, ιδίως για δασικά αυθαίρετα που βρίσκονται σε διακεκριμένες περιοχές προστασίας.

Τακτοποίηση

Αν, τελικά, επιβεβαιωθεί από την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών πως δεν πρόκειται για κατοικίες που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων, θα πετύχουν την οριστική νομιμοποίησή τους. Συγκεκριμένα, θα έχουν την ευκαιρία να διατηρήσουν την κατοικία τους για 30 χρόνια και θα καταβάλουν πρόστιμο, το οποίο θα εξαρτηθεί από οικονομοτεχνικές μελέτες που θα καταγράφουν τη δόμηση εντός των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στους δασικούς χάρτες και θα περιληφθούν σε Προεδρικό Διάταγμα. Το πρόστιμο νομιμοποίησης θα υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο, βάσει της αξίας, της παλαιότητας, της επιφάνειας και της κατηγορίας του ακινήτου.

Σε περίπτωση που προκύπτει, μετά από διόρθωση προδήλου σφάλματος, αποδοχή αντιρρήσεων και κύρωση του δασικού χάρτη, ακύρωση του χάρτη με δικαστική απόφαση ή αναμόρφωση του δασικού χάρτη, ότι η υπαχθείσα στη διάταξη κατοικία δεν διέπεται από τη δασική νομοθεσία, η υπαγωγή αυτή αίρεται και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο τα παράβολα και πρόστιμα που έχει τυχόν καταβάλει. Το ίδιο ισχύει και εάν η παραπάνω διαπίστωση γίνει σε οποιοδήποτε προγενέστερο στάδιο της υπαγωγής.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

«Είναι σημαντικό οι ιδιοκτήτες να απευθυνθούν σε μηχανικό για να εξετάσει τα στοιχεία του ακινήτου»

Οπως επισημαίνει η κ. Μπακλατσή, είναι σημαντικό οι ιδιοκτήτες να απευθυνθούν σε μηχανικό για να εξετάσει τα στοιχεία του ακινήτου (θέση, παλαιότητα, γειτνίαση με ρέμα, περιοχή NATURA κ.λπ.) και κατά πόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, προκειμένου να εκδώσει την απαιτούμενη βεβαίωση για την τακτοποίηση του κτίσματος.

Παράλληλα, κατά την ίδια, θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

 1. Τι περιλαμβάνει η ηλεκτρονική αίτηση;

Η αίτηση, εκτός της καταχώρισης των στοιχείων φυσικού/νοµικού προσώπου και την τεκµηρίωση του έννοµου συµφέροντος, περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

Α) Εντοπισμός:

– Tον εντοπισµό και την οριοθέτηση της έκτασης ενδιαφέροντος (γεωτεµαχίου).

– Tον εντοπισµό και την οριοθέτηση του περιγράµµατος των κτιρίων εντός της έκτασης ενδιαφέροντος (γεωτεµαχίου).

– Tην περιγραφή της κατοικίας την οποία αφορά το αίτηµα και των τυχόν κατασκευών που τη συνοδεύουν ως προς το είδος, την κάλυψη, τη δοµηµένη επιφάνεια, το ύψος και τη χρήση.

Β) Υποχρεωτικά έγγραφα:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφεροµένου ότι τα στοιχεία είναι αληθή.
 2. Αποδεικτικό υποβολής e-Παραβόλου.
 3. Εγγραφο για την απόδειξη έννοµου συµφέροντος.
 4. Υπεύθυνη δήλωση µηχανικού υπογεγραμμένη, με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών, εφόσον υπάρχουν, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι κάλυψη, δομημένη επιφάνεια και ύψος τους, καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού υπαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4685/2020.
 5. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας/διαβατηρίου.

Γ) Συµπληρωµατικά έγγραφα (π.χ. αποδεικτικό υποβολής αίτησης προδήλου σφάλµατος, αντίρρησης, αιτήσεως ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος, με το οποίο ο αιτών αμφισβητεί ότι η ιδιοκτησία του έχει δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, εφόσον υφίσταται.

 1. Ποιες κατηγορίες κτισμάτων μπορούν να δηλωθούν;

Δηλώνονται μόνο κατοικίες και κάθε μόνιμη κατασκευή πλησίον της κατοικίας, η οποία συνδέεται λειτουργικά με αυτήν και είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της χρήσης της.

 1. Δηλαδή δηλώνω και την εξωτερική αποθήκη που βρίσκεται μέσα στην έκταση;

Ναι, γιατί είναι παράρτημα της κατοικίας και την εξυπηρετεί λειτουργικά.

 1. Εχω ένα σπίτι που το νοικιάζω σε Airbnb, μπορώ να το δηλώσω;

Ναι, γιατί στην κατηγορία «κατοικία» περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στους ενοίκους τους κατάλληλους χώρους τουλάχιστον για ύπνο και σωματική υγιεινή και καθαριότητα, όπου οι ένοικοί τους διαμένουν μόνιμα ή εποχιακά.

 1. Το σπίτι μου εμφανίζεται στον Δασικό Χάρτη εντός δασικής έκτασης, έχω οικοδομική άδεια και έκανα αντίρρηση. Ομως, έχει και κάποιες αυθαιρεσίες. Πρέπει να το δηλώσω στο σύστημα τώρα;

Οχι, δεν υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία τα κτίσματα με νόμιμη οικοδομική άδεια εντός έκτασης που φαίνεται δασική, ακόμα κι αν έχουν γίνει αυθαίρετες προσθήκες εντός της ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης. Σε αυτήν την περίπτωση οι πολίτες καταθέτουν στη Διεύθυνση Δασών τα εξής δικαιολογητικά και εξαιρούνται της δασικής νομοθεσίας:

–     Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.

–    Βεβαίωση Πολεοδομίας ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι η άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.

–   Βεβαίωση Πολεοδομίας ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας.

– Αποτύπωση της απαιτούμενης επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας κατά το χρόνο έκδοσής της.

 1. Τι γίνεται όταν το ακίνητο έχει τακτοποιηθεί με άλλους νόμους περί αυθαιρέτων;

Υποβάλλετε κανονικά τη δήλωση τώρα και στη συνέχεια, εφόσον περάσει τον έλεγχο και τακτοποιηθεί, θα γίνει συμψηφισμός των προστίμων που πληρώθηκαν με το ειδικό πρόστιμο που θα εκδοθεί.

ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Οι 17 περιπτώσεις που αποκλείονται

Αποκλείονται της υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου οι παρακάτω περιπτώσεις κτιρίων και κατασκευών που:

 1. Δεν έχουν το χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία.
 2. Εχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου 2011.
 3. Βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους που προστατεύονται σύμφωνα με τη συνθήκη Ramsar και σε άλλες περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, εκτός εάν κατασκευάστηκαν πριν το χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών.
 4. Βρίσκονται εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, τα οποία έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της αναδάσωσης.
 5. Η διατήρησή τους παρακωλύει τη διαφυγή των πολιτών ή την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου κινδύνου από φυσικά φαινόμενα.
 6. Σε περίπτωση που το ακίνητο έχει πρόσωπο σε δρόμο, να μη βρίσκονται το κτίσμα και οι λοιπές κατασκευές εντός ζώνης διάστασης ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας απαλλοτρίωσης των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών.
 7. Δεν βρίσκονται μέσα σε δημόσιο κτήμα.
 8. Είναι εκτός αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού.
 9. Δεν είναι εντός ζώνης παραλίας.
 10. Δεν είναι σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη ή προστατευόμενη περιοχή, αν απαγορευόταν η εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης.
 11. Δεν είναι σε αρχαιολογικό χώρο.
 12. Δεν είναι σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
 13. Δεν είναι σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο ή σε κτίριο που είναι μνημείο.
 14. Το κτίριο δεν είναι χαρακτηρισμένο ως επικινδύνως ετοιμόρροπο.
 15. Το κτίσμα δεν υπερβαίνει το ύψος της κορυφογραμμής.
 16. Το κτίσμα είναι εντός απόστασης μικρότερης ή ίσης των είκοσι πέντε (25) μέτρων, εφόσον πρόκειται για γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης.
 17. Το κτίσμα δεν βρίσκεται σε περιοχές που υπόκεινται σε περιορισμούς για την προστασία εναέριας κυκλοφορίας, εκτός αν συνοδεύεται από σχετική έγκριση της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΠΝΗΤΟΥ

eleftherostypos.gr