Δασικοί χάρτες: Εκπνέει η προθεσμία των αντιρρήσεων – Ενδεχόμενο άτυπης παράτασης έως το τέλος Αυγούστου

1230

  

Μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες ενώ πολίτες και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ασκούν πιέσεις για νέα παράταση, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του Insider.gr, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί, έστω και ατύπως, μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Πάντως, μέχρι στιγμής, η νέα παράταση που είχε δώσει το ΥΠΕΝ και η οποία τυπικά λήγει στις 31 Ιουλίου, δείχνει να έχει αποφέρει καρπούς καθώς, σύμφωνα με στοιχεία από αρκετές περιφέρειες αυξήθηκαν σημαντικά οι ηλεκτρονικές αιτήσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για την τελευταία ευκαιρία να διασφαλίσουν την ικανότητα χρήσεων γης στις ιδιοκτησίες τους τη στιγμή που αυτές αποτυπώνονται ως δασικές.

Μάλιστα, σε πολλές περιοχές, οι δασικές υπηρεσίες προτρέπουν τους πολίτες να σπεύσουν άμεσα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση των αντιρρήσεων και να προσκομίσουν τον φάκελό τους καθώς όπως εξηγούν με το πέρας της προθεσμίας, όσοι δεν υποβάλουν αντιρρήσεις θα δουν τις περιουσίες τους να δεσμεύονται ως προς τη δυνατότητα χρήσης, καθώς οι εκτάσεις στους δασικούς χάρτες που έχουν αναρτηθεί θα πιστωθούν ως οριστικά δασικές και στα σημεία αυτά θα είναι περιορισμένες οι χρήσεις γης.

Πως υποβάλλονται οι αντιρρήσεις

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη.

Συγκεκριμένα, η υποβολή της αντίρρησης γίνεται στις διαδικτυακές εφαρμογές υποβολής αντιρρήσεων και προδήλων σφαλμάτων στην ιστοσελίδα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/civilians) και πρέπει να συνοδεύεται από:

  • Την οριοθέτηση του πολυγώνου που αφορά στο αίτημα.
  • Την επίκληση της ύπαρξης έννομου συμφέροντος.
  • Τη δέσμευση για την καταβολή του ειδικού τέλους.

Μετά την υποβολή της αντίρρησης και με καταληκτική προθεσμία δέκα ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας των αντιρρήσεων, αποστέλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο οικείο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον:

  • Το αντίγραφο της φόρμας των υποβληθεισών αντιρρήσεων, εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο (εκδίδεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή).
  • Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους ή το αποδεικτικό υποβολής αντίρρησης που εκδίδεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή.
  • Το έννομο συμφέρον.

Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν. Στο φάκελο μπορούν να συμπεριλαμβάνονται συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία (όπως έκθεση φωτοερμηνείας, τοπογραφικό διάγραμμα κ.λπ.).

Εναλλακτικά, τα στοιχεία αυτά μπορούν να κατατίθενται στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) κατά την εξέταση της αντίρρησης.

Παράταση ζητά η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Στην Κρήτη, μία από τις πιο «πολύπαθες» περιοχές όσον αφορά στους δασικούς χάρτες, οι τοπικές αρχές επαναφέρουν το θέμα του φόρτου εργασίας ζητώντας νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων. Ο αντιπεριφερειάρχης, Νίκος Καλογερής, με σχετική επιστολή προς το ΥΠΕΝ, σημειώνει ότι η προηγούμενη προθεσμία που δόθηκε και εκπνέει στις 31 Ιουλίου, ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και επέτρεψε σε σημαντικό ποσοστό ιδιοκτητών να υποβάλλουν δήλωση αντίρρησης ή πρόδηλου σφάλματος. Τονίζει ωστόσο, ότι εξ αιτίας του όγκου εργασίας με τον οποίο έχουν επιφορτιστεί οι επαγγελματίες που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αυτών, αλλά και λόγο της επικείμενης αύξησης του ενδιαφέροντος τον Αύγουστο, απαιτείται επιπλέον χρονικό περιθώριο.

insider.gr