Δασικοί Χάρτες: Το ΥΠΕΝ καλείται να δώσει λύση δικαιώνοντας χιλιάδες ιδιοκτήτες γεωτεμαχίων

345

  

Με την υπ.αριθ.16577/12-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΜ0ΟΡ1Γ-6Ρ5) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης στις 12-02-2021, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” ο Δασικός Χάρτης όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Κοζάνης, Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων και Βελβενδού της Π.Ε. Κοζάνης. Μετά την ανάρτηση οι πολίτες της Π.Ε Κοζάνης διαπίστωσαν πλήθος προβλημάτων τα οποία χρήζουν επίλυσης.

Συγκεκριμένα:

-Με την υπ΄αρ.3295/104 /14-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΥΔΓ4653Π8-ΛΕΓ) εγκύκλιο του ΥΠΕΝ δε δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων της Π.Ε Κοζάνης υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του συνόλου του δασικού χάρτη αλλά μόνο για το αναμορφούμενο τμήμα του.

Βάσει αυτής της εγκυκλίου πολίτες της Π.Ε Κοζάνης είτε κάνοντας λάθος εκτίμηση σχετικά με τις αντιρρήσεις, είτε επειδή δεν είχαν χρήματα, είτε επειδή ήταν στο εξωτερικό κινδυνεύουν να χάσουν τις ιδιοκτησίες τους μη έχοντας το δικαίωμα να κάνουν αντιρρήσεις στον αναμορφωμένο δασικό χάρτη. Δυστυχώς η Π.Ε Κοζάνης ήταν στους πρώτους 11 νομούς που επιλέχθηκαν πανελλαδικά το 2017 στην ανάρτηση των δασικών χαρτών όπου έγινε σωρεία λαθών. Έκτοτε η νομοθεσία είναι ευνοϊκότερη για τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων. Επίσης επιβαρύνθηκαν παραπάνω οικονομικά πληρώνοντας διπλάσιο παράβολο μιας και μειώθηκε στο μισό.

Επομένως προκειμένου να αρθούν πιθανές αδικίες και για να επιτευχθεί η αρχική στόχευση υλοποίησης ολοκληρωμένου δασικού χάρτη θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων της Π.Ε Κοζάνης υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του συνόλου του δασικού χάρτη και όχι μόνο για το αναμορφούμενο τμήμα του.

– Σε εκτάσεις με χαρακτήρα ΑΔ (ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ – ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ) δηλ. στους δασωθέντες αγρούς υπάρχει μόνο η δυνατότητα υπαγωγής στο άρθρο 67 του N. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του N. 4280/2014 όπου προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη τίτλων ιδιοκτησίας οι οποίοι ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της 23ης Φεβρουαρίου του 1946 και έχουν μεταγραφεί είτε σε χρόνο μεταγενέστερο της 23ης Φεβρουαρίου του 1946 και μέχρι της 08 Αυγούστου του 2004.

Είναι τεράστια αδικία εκτάσεις οι οποίες καλλιεργούνταν το 1945 και εγκαταλείφτηκαν για διαφόρους λόγους όπως η μετανάστευση να θεωρούνται πλέον ιδιοκτησία του Δημοσίου. Ελάχιστοι έχουν τίτλους πριν το 1945 όπως επίσης και πριν το 2004.

– Ο κάθε ενδιαφερόμενος στην Π.Ε Κοζάνης θα πρέπει να περιμένει μέχρι την οριστική κύρωση του δασικού χάρτη (τουλάχιστον μέχρι και το 2022) προκειμένου να λάβει την απόφαση των Ε.Π.Ε.Α για να ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες (επενδύσεις, Α.Π.Ε., συμβόλαια αγοραπωλησίας κ.α). Οι περισσότεροι έχουν υποβάλει τις αντιρρήσεις τους το 2017 χωρίς να έχουν εκδικαστεί ακόμη. Όλη αυτή η κατάσταση είναι εις βάρος της Εθνικής οικονομίας.

– Πολλοί συμπολίτες μας έχουν αποφάσεις των επιτροπών του Εθνικού Κτηματολογίου που αποδεικνύουν ότι το γεωτεμάχιο είναι της ιδιοκτησίας τους. Από την άλλη  στο δασικό χάρτη η έκταση φαίνεται ότι είναι δασική και διεκδικείται από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ/νσεις Δασών).

– Η απόφαση 710/2020 της Ολομέλειας του ΣτΕ έκρινε ως αντισυνταγματικές τις ρυθμίσεις για τα εκχερσωμένα δάση και τις δασικές εκτάσεις για γεωργική χρήση πριν και μετά το έτος 1975, ακυρώνοντας τη νομοθετική ρύθμιση του 2017 για την εξαγορά καταπατημένων και εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων από αγρότες που τις καλλιεργούν. Έτσι οι ιδιοκτήτες εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων, κυρίως αγροτικής γης, οι οποίοι ευθυγραμμίστηκαν με τις νομοθετικές προβλέψεις και τις προτροπές της επίσημης πολιτείας και υπέβαλλαν στα Δασαρχεία αιτήσεις εξαγοράς των εκτάσεων τους, κινδυνεύουν μαζί με αγροτικές επιδοτήσεις για τις καλλιέργειες τους, να χάσουν όσο χρήματα έχουν πληρώσει για την εξαγορά, τις ενστάσεις στους δασικούς χάρτες αλλά και τις ίδιες τις περιουσίες τους.

– Τέλος επειδή η κατάρτιση του δασικού χάρτη υπόκειται στην υποκειμενικότητα του μελετητή Δασολόγου χρησιμοποιώντας αεροφωτογραφίες του 1945 χαμηλής ευκρίνειας διαπιστώθηκαν κατά κόρον πολλά λάθη βάζοντας σε ταλαιπωρία και έξοδα πολλούς μικροϊδιοκτήτες. Ιδιαίτερο είναι το πρόβλημα στο Βόιο, λόγω της εγκατάλειψης των αγροτεμαχίων και της μετανάστευσης των Βοϊωτών.

Σε όλα τα παραπάνω ζητήματα-προβλήματα το ΥΠΕΝ καλείται να δώσει λύση δικαιώνοντας χιλιάδες ιδιοκτήτες γεωτεμαχίων πάντα βέβαια με κύριο γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

efkozani.gr