ΔΕΗ: Νέες προσλήψεις Μηχανικών σε Αττική και Μεγαλόπολη

626

  

Την πρόσληψη έκτακτου και εποχικού προσωπικού σε Αττική και Μεγαλόπολη έχει προκηρύξει η ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ Α.Ε. δημοσίευσε δύο προκηρύξεις για την πρόσληψη συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μηνών σε Αττική και Μεγαλόπολή.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ πρόκειται να προχωρήσει στην άμεση πρόσληψη εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Εγκαταστάσεων (ΔΑΕ) που εδρεύει στην Αθήνα καθώς και στην άμεση πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται για την Αθήνα είναι κλάδων ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικών Οικονομικών καθώς και ΔΕ Φυλάκων.

Οι ειδικότητες που ζητούνται για την Μεγαλόπολη είναι των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί καθώς και ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί. Επιπλέον ζητείται ένας ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων – Τεχνικών Έργων και ένα ΔΕ Οδηγός Μηχανοδηγός – Χειριστής.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) προκηρύσσει την πρόσληψη, μέσω προκήρυξης του ΑΣΕΠ και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων σαράντα δύο (242) ατόμων και διάρκεια απασχόλησης τριάντα έξι (36) μήνες για την κάλυψη αναγκών προσωπικού της Αρχής, που εδρεύει στην Αθήνα για τις ανάγκες αυτής εντός του Νομού Αττικής.

Οι προσλήψεις θα γίνουν για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομιών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Η προκήρυξη της ΔΕΗ για την Αττική

Η προκήρυξη της ΔΕΗ για την Μεγαλόπολη

alfavita.gr