ΔΕΗ: Προκήρυξη θέσεων εργασίας για Μηχανικούς Π.Ε. και Τ.Ε. πολλών ειδικοτήτων

948

  

Προσλήψεις 169 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει προγραμματίσει η ΔΕΗ, σύμφωνα με προκήρυξη, που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρόκειται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες.

Οι προσλήψεις αφορούν μεταξύ άλλων μηχανικούς πολλών ειδικοτήτων, όπως ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, τοπογράφους, πολιτικούς και χημικούς, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Απόσπασμα της προκήρυξης εδώ.