Διαβούλευση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού 2014-2020

191

  

PERIVALLONΤέθηκε σε διαβούλευση ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την περίοδο 2014-2020 αναφορικά με “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.). 

Το πλήρες κείμενο μπορείτε να δείτε εδώ.

Πηγή: sate.gr