Διαδικτυακή Ενημέρωση ΤΕΕ/ΤΑΚ για την Ανάρτηση της κτηματογράφησης στην Π.Ε. Λασιθίου

368

  

Διαδικτυακή Ενημέρωση διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα “Ανάρτηση της κτηματογράφησης στην Π.Ε. Λασιθίου

Εναλλακτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την ανοικτή συζήτηση στα κανάλια του ΤΕΕ/ΤΑΚ :

http://live.teetak.gr

https://cloud.teetak.gryoutube

https://cloud.teetak.gr/facebook