Διανομή πινακίδων 1:2500 σε σύστημα συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α. ’87 από την πύλη «Ανοικτών Δεδομένων» του Ελληνικού Κτηματολογίου

3335

  

Αναρτήθηκαν στην πύλη «Ανοικτών Δεδομένων» του Ελληνικού Κτηματολογίου (https://data.ktimatologio.gr) δύο νέα σύνολα δεδομένων που αφορούν στη διανομή πινακίδων του ΕΓΣΑ ’87 για τις κλίμακες 1:2.500 και 1:5.000.
Τα εν λόγω δεδομένα διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν και βρίσκονται στους συνδέσμους.
1. Για την κλίμακα 1:2.500: https://data.ktimatologio.gr/…/613df06f-3824-49d4-948e…
2. Για την κλίμακα 1:5.000: https://data.ktimatologio.gr/…/acea070f-2e0e-4d08-bc08…
Πληροφορίες: opendata@ktimatologio.gr