Διεθνές εργαστήριο αστικού σχεδιασμού “Thessaloniki in the Extremes” στη Θεσσαλονίκη

529

  

poster thessaloniki in extremesΤα Πολυτεχνικά Νέα με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουν το Διεθνές εργαστήριο αστικού σχεδιασμού “Thessaloniki in the Extremes”, που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη 24 -31 Οκτωβρίου 2014.

Στηρίζουμε έμπρακτα την αξιέπαινη αυτή προσπάθεια των συναδέλφων ως Χορηγός Επικοινωνίας και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Μπορείτε να βρείτε το Διεθνές Εργαστήριο τόσο στο facebook (εδώ), όσο και στο twitter (εδώ).

 

Ακολουθεί η πρώτη ανακοίνωση του Εργαστηρίου στα ελληνικά και στα αγγλικά.

 

Διεθνές εργαστήριο αστικού σχεδιασμού “ThessalonikiintheExtremes” στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη 24 -31 Οκτωβρίου 2014

Το εργαστήριο είναι η συνέχεια του “VolosintheExtremes” που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο τον Οκτώβριο του 2013. Το εργαστήριο απευθύνεται  σε φοιτητές που βρίσκονται στα τελευταία έτη σπουδών τους, πρόσφατους αποφοίτους και επαγγελματίες, του τομέα της αρχιτεκτονικής και αστικού σχεδιασμού. Διοργανώνεται από την ομάδα UrbanTranscripts και μέσω της συνεργασίας μίας διεθνούς ομάδας επαγγελματιών και ακαδημαϊκών και φιλοξενείται από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το σημείο εκκίνησης του εργαστηρίου είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη πόλη ενώπιο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Δεδομένου ότι το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης έχει αμφισβητηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, τόσο , στην Ελλάδα όσο και σε όλο τον κόσμο, παρουσιάζεται μια μοναδική ευκαιρία εκ νέου εφεύρεσης ενός εντελώς διαφορετικού μοντέλου βασισμένου στη  μετατόπιση από την ανάπτυξη στην αειφορία, από την αγορά-εξάρτηση στην αυτάρκεια, από ατομικά καταναλωτικά κίνητρα σε δημόσια μέσα παραγωγής. Έχοντας το σενάριο της οικονομικής κρίσης ως έναυσμα μίας εκ νέου διερεύνησης της πόλης, οι συμμετέχοντες καλούνται, χρησιμοποιώντας εργαλεία αστικού σχεδιασμού, να προτείνουν εναλλακτικά και χωρίς συμβιβασμούς σενάρια για μία μελλοντική, αυτάρκη και αειφόρα πόλη.

Μέσα από ένα 8-ήμερο πρόγραμμα ομαδικής εργασίας, επιτόπιων επισκέψεων, διαλέξεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων, το εργαστήριο αυτό, στοχεύει στην παραγωγή μιας σειράς αστικών σχεδιαστικών προτάσεων για διαφορετικούς τομείς της πόλης της Θεσσαλονίκης. Το εργαστήριο είναι οργανωμένο σε 8 διαφορετικές ομάδες – ενότητες. Κάθε ομάδα εστιάζει σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή της πόλης. Οι περιοχές κυμαίνονται τόσο στην κλίμακα όσο και τη θέση. Οι προτάσεις όλων των ομάδων συνολικά θα αποτελέσουν μια εκτενή και εμπεριστατωμένη αστική πρόταση παρέμβασης για ολόκληρη την πόλη. Ένα ολοκληρωμένο  παράδειγμα θα προκύψει. Πώς, λοιπόν, θα  μπορούσε να είναι μία πόλη ικανή να ανταποκριθεί στις αναδυόμενες προκλήσεις;

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα ανοίξουν με την ανακοίνωση του πλήρους προγράμματος το οποίο θα ανακοινωθεί τέλη Ιουλίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες: designmasterclass@urbantranscripts.org

 


Thessaloniki in the Extremes 
International Urban Design Master Class


24 – 31 October 2014, Thessaloniki, Greece

“Thessaloniki in the Extremes” comes as a sequel of “Volos in the Extremes” Urban Design master class, under the same concept. It is an international Urban Design master class open to students towards the end of their studies, recent graduates, and professionals, in architecture and urban design. It is organised by Urban Transcripts and through the collaboration of an international team of professionals and academics. It is hosted by the Department of Architecture of the polytechnic School of the Aristotle University of Thessaloniki.

The point of departure is the challenges faced by the city in response to the global economic crisis. As the predominant model of development, in Greece and around the world, is severely challenged today, the master class invites its participants to re-invent it: shift from growth to sustainability, from market-dependency to self-sufficiency, from individually-motivated consumption to publicly-useful production. Considering the crisis as a trigger for the re-invention of the city itself, participants are invited to use tools of city making in proposing radical scenarios for an uncompromising future.
Through an 8-day programme of group work, site visits, lectures, and social events, the master class, organised into units, will produce a set of urban design proposals for different areas of Thessaloniki. Each unit will focus on different geographies of the city, ranging both in scale and location. Seen in its entirety, this set of final projects will constitute an extensive and thorough urban intervention proposal for the whole city. A whole new paradigm is longing to emerge. How can the city respond to it?

Full programme to be announced by the end of July
For further information contact: designmasterclass@urbantranscripts.org