Διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων

274

  

Το 5ο διεθνές συνέδριο για τη Διαχείριση Βιομηχανικών και Επικινδύνων Αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί, από τις 27 ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016, στα Χανιά Κρήτης.

Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στις καινοτόμες πτυχές της διαχείρισης βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων οργανικών, μη αλογονωμένων και αλογονούχων διαλυτών , υδρογονάνθρακες, φυτοφάρμακα, εκρηκτικές ύλες, PCB , PCDD / F, βαρέα μέταλλα, πλαστικά απόβλητα, ΑΗΗΕ , αμίαντος , πυρηνικά απόβλητα κλπ), παρουσιάζοντας νέες τεχνολογίες, περιγράφοντας την εξέλιξη της τεχνολογίας και των συναφών περιπτωσιολογικών μελετών, συζητώντας τα κύρια επίμαχα θέματα, ανταλλάσσοντας εμπειρίες μεταξύ διαφόρων χωρών, αποτιμώντας κοινωνικές και οικονομικές ισορροπίες .

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει προφορικές παρουσιάσεις, συνεδρίες αφίσας, ειδικές συνεδρίες και εργαστήρια . Διοργανώνεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πάντοβας Αμβούργο University of Technology, (Διεθνής Ομάδα Εργασίας Αποβλήτων). Θεματολογία:

• Βιομηχανικά και Επικίνδυνα Απόβλητα:

• Κανονισμός / Νομοθεσία

• Χαρακτηρισμός

• Έννοιες Διαχείρισης και Πρακτικές

• Παραγωγή, Ελαχιστοποίηση και Ανακύκλωση

• Τοξικολογία Επικίνδυνων Απόβλητων – Αξιολόγη- ση Κινδύνου

• Σχεδιασμός και τη Λειτουργία χώρων ταφής επικίνδυνων αποβλήτων

• Αποκατάσταση Ορυχείων και Θεραπεία των Υπο- λειμμάτων και στραγγισμάτων από ορυχεία

• Απελευθέρωση προσμίξεων, μεταφορά και αξιολόγηση κινδύνου

• Διαχείριση μολυσμένων χώρων

• Ειδικά Απόβλητα (Ιατρικά , ραδιενεργά , ΑΗΗΕ , Αγρο -Βιομηχανικά, αμίαντος, κ.λπ.)

• Διαχείριση πλαστικών αποβλήτων και μόλυνση

• Πόλεμος και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

• Ιδέες μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια

• Περιπτωσιολογικές μελέτες

Πληροφορίες: Τηλ: 28210-37736, e-mail: hwm. conferences@enveng.tuc.gr

 

tee.gr